Ojciec Klimuszko – przepowiednie dla Polski i Świata

Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko – franciszkanin, zakonnik, jasnowidz, ziołolecznik. Urodził się 23.08.1905 roku na Białostocczyźnie. Zgodnie ze swym powołaniem wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych we Lwowie. W 1925 rozpoczął nowicjat i przyjął imię Czesław. Rok później złożył śluby zakonne udał się do Lwowa, aby ukończyć szkołę gimnazjalną. Studia teologiczne odbył w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1934r.
Gdy wybuchła wojna przeniósł się z Warszawy do klasztoru w Kaliszu. W drodze do tego miejsca dwa razy nakłonił siłą woli żandarmów do wykonania czynności, która umożliwiła mu bezpieczne przejście. Podobne wypadki miały się później powtarzać. Po wojnie, kiedy wiele osób poszukiwało zaginionych ze swych rodzin zdolności Ojca Czesława objawiły się w pełnej krasie. Wystarczała chwila skupienia aby pomóc bliskim odnaleźć ukochaną osobę.

Czas wojny

Ojciec Klimuszko przepowiedział m.in katastrofalną powódź we Włoszech zgon kardynała Hlonda, Prymasa Polski (podał nie tylko przyczynę śmierci ale i dokładną datę), śmierć biskupa Łukomskiego oraz papieża Jana Pawła I i wybór Wojtyły na jego następnika. Przewidział również jak ważnym w historii Kościoła, Polski i świata będzie on papieżem. Przewidział również upadek polskiego komunizmu w 50 lat po wojnie. Zakonnik umiał też czytać z fotografii. Na podstawie zdjęcia mógł rozpoznać los, zdrowie, charakter, a nawet predyspozycje psychiczne danego człowieka.

Przepowiednie

  1. W 1947 r. będąc w Olsztynie o. Czesław przepowiedział zgon kard. Hlonda, Prymasa Polski. Podał nawet przyczynę śmierci. Przepowiedział także zgon bp. Łukomskiego. “Widzę niespodziewaną śmierć kardynała Hlonda 24 października. Przyczyną jego śmierci będą płuca, chyba grypę zaziębi. Zaraz po nim umrze nagle drugi dostojnik duchowny, nieco niższy w hierarchii kościelnej”. Po czterech miesiącach przepowiednia spełniła się szczegółowo. Przepowiednia sprawdziła się. Kard. Hlond zmarł w październiku 1947 r. na zapalenie płuc, natomiast bp Łukomski, wracając z pogrzebu kardynała, zginął w katastrofie w wypadku samochodowym.
  2. O. Czesław nie tylko przewidywał przyszłość, ale także czytał ze zdjęć. Z fotografii mógł rozpoznać charakter człowieka, jego losy życiowe, aktualny stan zdrowia lub predyspozycje psychiczne. W małym miasteczku o. Czesław został zaproszony przez zaprzyjaźnionego nauczyciela do znajomych. Podczas rozmowy nauczyciel poprosił dwunastoletniego syna znajomych o pokazanie swojej fotografii. Nauczyciel podając fotografię chłopca o. Czesławowi powiedział żartobliwie do rodziców: No, teraz wiele rzeczy dowiecie się o waszym synku, czym on będzie i jak się sprawuje. Rodzice słysząc to dziwnie zareagowali, zostali przygaszeni, stracili chęć do dalszej rozmowy. Patrząc na zdjęcie o. Czesław powiedział parę zdawkowych słów i wkrótce pożegnał gospodarzy. Wracając powiedział do nauczyciela: Ależ ten chłopak to przyszły bandyta. – Niestety tak – odpowiedział nauczyciel. – Już kilku chłopców w szkole podźgał nożem. Na porządku dziennym są brutalne bójki z kolegami.Mieszkając w Kwietnikach, dowiedział się od mieszkańców, iż w obrębie jego domu znajduje się dużo zakopanych rzeczy. Pewnego dnia zauważył w pustej stodole na klepisku zapadniętą ziemię w formie leja i w tym miejscu odkopał radio. Równocześnie ukazały mu się w stodole trzy inne miejsca, gdzie były zakopane różne rzeczy.  O. Czesław był więc jasnowidzem. Sam o sobie tak powiedział:

“Jasnowidz. Ilekroć słyszę ten wyraz pod moim adresem, zawsze odczuwam pewne nieprzyjemne zażenowanie. Albowiem pod tym mianem kryje się wielkie ryzyko, udręka i odpowiedzialność. Nie lubię tej nazwy, lecz muszę się nią posługiwać, gdyż nie znam zastępczej. ”

Faktycznie na o. Czesławie spoczywała wielka odpowiedzialność. Po poradę zwracali się do niego nie tylko prości ludzie, ale i profesorowie, a także służby kryminalne. Każdy oczekiwał na rozwianie swoich wątpliwości, niepewności.

Uważał, że za darem jasnowidzenia kryje się “wielkie ryzyko, udręka i odpowiedzialność”. Powiedział:

“Najbardziej wstrząsającym przeżyciem jasnowidza jest widzenie dramatycznych scen rozgrywającego się wydarzenia, wobec którego musi pozostać biernym widzem, bez możliwości wpływu. Podobny wstrząs rodzi w duszy jasnowidza świadomość odpowiedzialności za wynik powierzonej mu sprawy do rozstrzygnięcia”.

  • W czerwcu 1975 r. przedstawicielstwo pewnego czasopisma w Warszawie zwróciło się z prośbą do o. Czesława, aby wyjaśnił sprawę legendarnego partyzanta – majora Hubala. Konkretnie proszono o podanie miejsca, gdzie znajduje się jego grób. Patrząc na jego fotografię, zobaczył całą topografię terenu, gdzie odbyła się walka i śmierć bohaterskiego majora Dobrzańskiego o pseudonimie Hubal. […]

Oprócz przewidywania i czytania ze zdjęć o. Czesław leczył także ludzi ziołami. Już od dziecka zajmował się ziołami i pozostawił po sobie 150 recept ziołowych na różne dolegliwości. Bardzo wielu ludzi skorzystało z jego porad, gdyż były one w ówczesnym czasie bardzo rewelacyjne i pozbawione rutyny. Dzięki swoim zdolnościom parapsychicznym o. Andrzej ratował nie tylko swoje życie, ale i życie drugich. Nie był jednak przez wszystkich doceniany. W Polsce niektórzy dziennikarze dążyli do ośmieszenia osoby o. Czesława. Nazywano go złośliwie “szarlatanem”.

  • W 1948 r. przyjechał do niego pewien pan prosić o informację o swoim synku, o którym nie miał wiadomości od rozpoczęcia wojny. O. Klimuszko popatrzył na zdjęcie i powiedział zainteresowanemu, iż widzi go jadącego na motocyklu z Łunińca do Puńska. W drodze zakrywa go jakaś gęsta chmura, z której już się nie wynurza. o. Czesław stwierdził zatem, że chłopiec nie żyje. Po tych słowach człowiek ów zerwał się nerwowo z krzesła i zaczął przepraszać o. Czesława za to, że przyjechał tutaj zdemaskować go jako oszusta, że zrobił zakład z kolegami, iż uda mu się ośmieszyć o. Czesława. Sprawa syna była rzeczą drugorzędną, a zakonnik doskonale wszystko wyjaśnił. Podobnych ludzi było wielu. Byli jednak i tacy, którzy sporo zawdzięczali o. Klimuszce. Do takich ludzi zaliczymy Polaków mieszkających w Monte Carlo, którzy po wizycie o. Czesława w tym mieście w 1975 r. tak napisali:

[…] Ogromnie cieszyła nas atmosfera zainteresowania wokół osoby Czesława Klimuszki. Specjalnością znanego jasnowidza jest, jak wiadomo, odnajdywanie zaginionych przedmiotów, ludzi, obiektów. Robi to właściwie bezbłędnie. Mogli się o tym przekonać w Monte Carlo wszyscy ci, którzy zetknęli się z nim osobiście. Przybywali do niego naukowcy pochodzący z różnych krajów, z najdalszych nawet zakątków świata. Przynosili fotografie osób, których jasnowidz ten nie znał i nigdy nie widział. Klimuszko opowiadał zaś o ich perypetiach życiowych, konfliktach rodzinnych i nękających chorobach, zadziwiając trafnością spostrzeżeń, dokładnością szczegółów. Tu już o jakimś zgadywaniu czy dopływie informacji innymi kanałami niż pozazmysłowe mowy być nie mogło. Wiedzieli o tym najlepiej przeprowadzający doświadczenia. Źle się więc stało, że niektórzy nasi dziennikarze doprowadzili w Polsce do ośmieszenia osoby wybitnego jasnowidza. Człowieka, który większość swego życia poświęcił bezinteresownej pomocy ludziom nieszczęśliwym, znikąd nie oczekującym już ratunku. Niedobrze się stało, że również naukowcy nie pofatygowali się do tej pory, aby zanalizować fenomen Klimuszki. Może i oni bali się ośmieszenia”

Zapewne. Natomiast takich obaw nie mieli kierownicy zagranicznych placówek badawczych. Od tygodni do prywatnego mieszkania Czesława Andrzeja Klimuszki napływa bogata korespondencja ze wszystkich niemal kontynentów świata. Mnożą się zaproszenia do wzięcia udziału w psychotronicznych eksperymentach. Świat naukowy poruszony jest wyjątkowymi zdolnościami skromnego, bardzo zapracowanego, siedemdziesięcioletniego już prawie Czesława Andrzeja Klimuszki.

  • Niektórzy przewidywania o. Czesława przyjmowali jako żart. W 1978 r. zakonnicy dowiedzieli się z Dziennika, że papieżem został wybrany Albino Luciani, który przybrał imię Jan Paweł I. Wśród ogólnej radości tylko o. Czesław pozostał smutny. Dlaczego oni go wybrali? – pytał zdziwiony – przecież on za miesiąc umrze. Zakonnicy przyjęli to oświadczenie jako żart. Niestety po miesiącu pontyfikatu umiera Jan Paweł I. Po jego śmierci zapytano o. Czesława, kto teraz zostanie papieżem. – Teraz papieżem zostanie kardynał Wojtyła – odpowiedział rozradowany jasnowidz. “Jeśli Włoch nie wyjdzie, to wyjdzie Wojtyła”. Poczytano to jako miły żart, który rzeczywiście się spełnił. Inny franciszkanin, ojciec Cezar zapamiętał, co ojciec Klimuszko powiedział o rozpoczynającym się pontyfikacie Jana Pawła II: “Będzie jednym z największych papieży. Od niego będzie się liczyć nowa epoka Kościoła i Polski. Imię Polski rozsławi po wszystkich krajach świata. Dla Kościoła jego panowanie będzie bardzo pomyślne”.
  • Ojciec Klimuszko rzadko publicznie przekazywał swoje wizje. Jednakże w gronie przyjaciół i znajomych czasami o nich mówił. Także w spotkaniach z dziennikarzami, między innymi z Wandą Konarzewską, jasnowidz oznajmiał:

“Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (…) Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym”.

W jednej ze swoich książek zatytułowanej “Moje widzenie świata” ojciec Czesław Klimuszko pisał wprost:

“Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości”.

“Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów. Przed Polską widzę jasność i wstępowanie do góry. Będzie bardzo dobrze”. Dodatkowo według Ojca Klimuszki z Polski miały pochodzić osoby, które będą zmieniać świat. Sugerował, abyśmy byli optymistami i wcale nie myśleli o końcu świata.

Czasami słynny polski jasnowidz ujawniał swoje wizje na temat przyszłości świata. Pisarz Tadeusz Konwicki twierdził, że ojciec Klimuszko bezbłędnie przepowiedział upadek komunizmu w 50 lat po zakończeniu II wojny światowej. Podobnie jak inni wizjonerzy, on także widział zagrożenia moralne i ekologiczne dla ludzkości i świata. Przyznał, że miał wizję potencjalnej wojny nuklearnej oraz wojen religijnych. Mówił tak:

“Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi ? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne”.

“Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój”.

“Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop ! Zadławi się w Gibraltarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii ! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą […]“

“Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża […]“

Ludzie bardzo tłumnie gromadzili się u o. Czesława, szukając pomocy. Sam zakonnik stał się przedmiotem zainteresowania świata nauki, a szczególnie medycyny i psychologii. Brał zatem udział w różnych kongresach naukowych i spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jednak w ciągu ostatnich lat stan zdrowia o. Czesława, z powodu uciążliwej pracy, stopniowo ulegał pogorszeniu. Z wielkim trudem pokonał gruźlicę płuc, która bardzo osłabiła jego organizm. Można było zauważyć ogólne zmęczenie i wyczerpanie.
Na początku sierpnia 1980 r. o. Czesław przebywał w Lubomierzu. O. Anzelm Kubit stwierdził, że wyglądał on wówczas dość dobrze. Miał trochę sfałdowaną twarz, ale wyglądał na zdrowego, był pogodny, oczy miał żywe i bardzo ciekawie patrzył na świat. – Parę lat tylko – wspominał o. Anzelm – uczyłem go dogmatyki w Krakowie… później wyczuwałem, że wzrastał w kulturze. Wydelikatniał w obcowaniu z drugimi, znał wiele zagadnień z dziedzin jeszcze nie zbadanych dokładnie, wyczuwał w sobie nieszczęścia, szczególnie w czasie wojny, leczył nieraz osoby, które już opuścili lekarze. O współbraciach, którzy z pewnym lekceważeniem patrzyli na jego dziwną działalność, nic ujemnego nie mówił […]. Gdy był parę razy w Krakowie, odwiedził mię w celi, zeznawał, że w jego akcji nie ma nic cudownego, ale chyba można wnioskować, że ludzie i rzeczy, których używają, emanują jakiś fluid, który przy swoim natężeniu psychicznym odczuwają, czy mogą zauważyć ludzie specjalnie wrażliwi […]. Całą działalnością swoją zostawił po sobie wrażenie niezwykłego, niepospolitego człowieka. Zmierzała ona […] do tego, aby ludziom przynieść radość, uwolnić ich od nieszczęść lub pocieszyć przynajmniej. Nie znałem go dokładnie, w szczegóły nie wchodzę, ale chwycił mnie mile ten jego postęp ku dobremu, wzrost duchowy, który nie tak często widoczny jest w życiu zakonnika, jego rozwój miłości bliźniego, aktywność, by coś dobrego więcej zrobić, a przy tym urabianie siebie samego […].

Dnia 22 sierpnia 1980 r. przewieziono o. Czesława do szpitala. Tam wyspowiadał się, przyjął komunię św. i z pogodą ducha oczekiwał na spotkanie z Panem. Tuż przed swoją śmiercią powiedział swojemu przyjacielowi: “Kraj ten oczekuje lata świetności. Jest to obecnie szczęśliwe miejsce. Gdybym miał się drugi raz narodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie”. W poniedziałek 25 sierpnia w godzinach rannych jego współpracownik – o. Lucjusz Chodukiewicz – udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych i odpustu na godzinę śmierci. Tego samego dnia po południu, po życiu wypełnionym służbą bliźniemu, Pan zabrał swojego sługę Czesława. Wierny syn św. Franciszka, “Samarytanin w habicie”, odszedł po wieczną nagrodę do Tego, od Którego otrzymał życie i te wszystkie niezwykłe dary, którymi umiał się dzielić z bliźnimi przez ponad siedemdziesiąt lat.  Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 sierpnia w Elblągu. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Jan Obłąk wraz z pięćdziesięcioma kapłanami. Trumnę oblegali ludzie, którzy pragnęli uścisnąć i ucałować ręce zmarłego. Mimo zastoju komunikacji, na dość odległym cmentarzu zgromadziło się ok. 8 tys. ludzi. W ten sposób pragnęli oni podziękować o. Czesławowi za wielką miłość, jaką im okazywał.
O. Czesław powiedział kiedyś bardzo znamienne słowa, które określały jego działalność i to, jak siebie oceniał:Sława dla głupców jest odurzającym narkotykiem… mnie rozgłos przyniósł najpierw zaskoczenie, potem rozczarowanie, wreszcie udrękę ciężaru odpowiedzialności wobec ludzi.

źródło:http://partenos.nowyekran.pl,  http://www.list.media.pl, http://kefir2010.wordpress.com

 

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

19
Dodaj komentarz

avatar
12 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
PatryciaKlimUSZKO zza światów.monikarespekt Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Patrycia
Gość
Patrycia

Ludzie ludzie co ma być to będzie trzeba żyć z dnia na dzień z rozsądkiem i miłości nie ma co debatować jąk będzie 3 wojna albo koniec świata to my nic na to nie poradzimy albo przeżyjemy albo umrzemy to nie leży w naszych rękach dlatego trzeba żyć każdego dnia jak by to był ostatni dzień.życzę wszystkim miłego dnia i dużo zadowolenia z życia pozdrawiam Patrycja

KlimUSZKO zza światów.
Gość
KlimUSZKO zza światów.

Ani sie łobejrzycie a zobaczycie na placku św.Piotrka TRZECH Piotrków. Jakoś to bedzie około 13.11.2016. Franciszek nie umrze, powie że nie ma siły już, niech się męczy młodszy. Przy tym wydarzeniu wyszczeli także Wulkan na Islandii. W telewizorach bedom gadać o tym aż do Bożego Narodzenia. Czy ten Piotrek bedzie łostatnim ,pożyjecie trochę to sami się przekonacie 🙂 Tajemnica. My z góry wszystko widzimy i widzimy także do przodu.

Anonimowo
Gość
Anonimowo

Nas straszą piekłem a pasibrzuchy opływają w luksusach i wyciągają rękę po więcej zamiast dzielić z biednymi.Skoro oni niczego się nie boją to dlaczego my zwykli ludzie mamy się bać?

jon
Gość
jon

stateczki właśnie przepływają…..

respekt
Gość
respekt

Idzie wojna choć nikt nie powie tego wprost, przepowiednie się spelniają…Uchodzcy już od roku zalewają Eurore, trzęsienie ziemi w Neapolu i płaczące dzieci, teraz tylko czekać na bestie czyli niedzwiedz – Rosja, Pantera -Egipt (lub coś obok) lew -Usa, niemcy. Baran połknie Niedzwiedzia to prze oczywiste rosja i chiny…. Popisałbym jeszcze ale oczy bolą i poduszka woła….

novy
Gość
novy

No i nadeszły niespotykane dotąd susze w Polsce.
Kometa Tempel II już przyszła,a 30 I 2015 r. była kometa Pons-Winnecke.
Zaraz do peryhelium przyjdzie kometa Kopffa.3 niemieckie komety w krótkim czasie!

novy
Gość
novy

No i nadeszły niespotykane dotąd susze w Polsce.Kometa Tempel II już przyszła,a 30 I 2015 r. była kometa Pons-Winnecke.Zaraz do peryhelium przyjdzie kometa Kopffa.3 niemieckie komety w krótkim czasie!

Halina
Gość
Halina

Myślę,że na zmianę pogody ma wpływ często nasze słońce i to co się na nim dzieje. Mieliśmy siódmego stycznia silną burzę geomagnetyczną.Warto to obserwować i zainteresować się tym. Silny rozbłysk w kierunku ziemi może uruchamiać wile czynników, między innymi wybuchy wulkanów i gorsze samopoczucie.

Novy
Gość
Novy

Kometa już jest widoczna na niebie-wielkie wichury i terror we Francji jest jej udziałem.I co jeszcze nadejdzie?

Novy
Gość
Novy

W r 2015-2016 przyjdzie łącznie 100 komet w okolice Słońca i Ziemi.

http://www.fallofathousandsuns.com/comets-in-2016.html

Enia
Gość
Enia

Dziwię się dlaczego on nie przewidział mnie i tego,że to ja odkryję kariery byłych zbrodniarzy hitlerowskich w Watykanie,w USA-jak Adolf Heusinger, w ZSRR, w Europie Zachodniej a nawet w Polsce długo jeszcze po II w.św.oraz prawdziwych zamachowców na papieża Rzymie z 13 V 1981 r ? styczniu 2015 r. do peryhelium przyjdzie kometa Pons-Winnecke.Kometa ta wracała w 1997 r-przyniosła wielką powódź 1000-lecia w Polsce i w niektórych krajach Europy 13 VII 1997 r. oraz śmierć księżnej Diany w Paryżu 31 VIII 1997 r. Ponownie była ona 2003 r-przyniosła wielkie trzęsienie ziemi w Iranie;zginęło ponad 26 tysięcy osób i wiele terrorystycznych… Czytaj więcej »

dotek
Gość
dotek

Fajna bajka dla dzieci…

Anonimowo
Gość
Anonimowo

To nie bajka. Ojciec Klimuszko miał autentyczny dar boży, widząc przyszłość.

kaz
Gość
kaz

I tak będzie.

celina
Gość
celina

aniy kosciol ani ludzkosc nie zostanie za spokojona jesli nie upokozy sie miloserdzu bozemu objawienia ostrzegaly przed nie pokojem swiata ale ludzkosc spiy politycy grasuja czy nie wiydzydac jak bug pragnie bronic  swe owieczki przed szatanem ktury jest bystry nie dajcie sie mudlcie sie ze swym anolem struzem  amen

Zorro
Gość
Zorro

OMG – ty weź najpierw przeczytaj słownik ortograficzny – bo cię BÓG piorunem razi za te błędy. Ty pastuchu Celina

wesoly ziutek
Gość
wesoly ziutek

poieram komentarz zorro

monika
Gość
monika

dlaczego bez przerwy straszycie koncem swiata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!czytaj apokaliopsee w biblii pisze że swiat będzie jeszcze istniałał 1000lat/a 1000lat jest symboliczne.tutaj ma być stworzone królestwo ,takiejak w raju było……czytajcie lepiej nie piszcie bzdur

Anonimowo
Gość
Anonimowo

do Moniki….a o paruzji slyszala?? to nie bzdury, czas sie dopelnil…poczytaj Ewangelie i to dokladnie….