Pole magnetyczne Ziemi ulega ciągłym zmianom

pole magnetyczne ziemi

Od ponad dwóch lat instrumenty na pokładzie satelity Swarm Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) badają zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi. Choć niewidoczne, pole magnetyczne i prądy elektryczne w okolicach Ziemi generują skomplikowanie niezmierzone siły, które mają wpływ na nasze codzienne życie.

Uruchomiony pod koniec 2013 roku Swarm dokonuje pomiarów i rejestruje różne sygnały magnetyczne z ziemskiego rdzenia, płaszcza, skorupy, oceanów, jonosfery i magnetosfery – przedsięwzięcie będzie trwać kilka lat, zanim misja dobiegnie końca.

pole magnetyczne ziemi

Pole magnetyczne może być traktowane jako ogromna bańka, która chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i elektrycznie naładowanymi cząstkami atomowymi, które bombardują Ziemię w wiatrach słonecznych.

W tym tygodniu przedstawiciele Living Planet Symposium przedstawili nowe wyniki badań z konstelacji satelitów Swarm, by pokazać, że nasze pole magnetyczne słabnie i wzmacnia się, a przede wszystkim – jak szybko odbywają się te zmiany. Powyższa animacja pokazuje natężenie pola magnetycznego Ziemi i jak zmieniła się między rokiem 1999 a majem 2016 r.

Niebieski kolor przedstawia obszary, gdzie pole jest słabe, a czerwony regiony, gdzie pozostaje silne. Do tworzenia map, oprócz satelity Swarm, wykorzystano dane z instrumentów: CHAMP i Ørsted.

Na animacji widać, że pole magnetyczne słabnie o ok. 3,5 proc. w wysokich szerokościach geograficznych w Ameryce Północnej, a wzmacnia się o 2 proc. w Azji. W regionie, gdzie pole jest najsłabsze – Anomalia Południowego Atlantyku – wędruje w kierunku zachodnim, a dodatkowo jeszcze słabnie o 2 proc.
W dodatku magnetyczny biegun północny wędruje na wschód, w stronę Azji.

Druga animacja pokazuje szybkość zmian pola magnetycznego Ziemi w latach 2000 – 2015. Regiony, w których zmiany pola spowolniły, są wyświetlane na niebiesko, gdy czerwone przedstawiają, gdzie uległy przyspieszeniu. Zmiany w polu spowolniły w pobliżu Południowej Afryki, ale zmieniały się szybciej w Azji.

Naukowcy uważają, że za powstanie pola magnetycznego odpowiada przede wszystkim ocean płynnego, wirującego żelaza, które tworzy jądro zewnętrzne naszej planety, 3 tys. kilometrów pod naszymi stopami. Działając jak prądnica w dynamo rowerowym, wytwarza prąd elektryczny, a tym samym pole magnetyczne ulega ciągłym zmianom.

Uważa się, że przyspieszenie natężenia pola związane jest ze zmianami w sposobie, w jakim to płynne żelazo przepływa i oscyluje w zewnętrznym rdzeniu.

Chris Finlay, starszy naukowiec DTU Space w Danii uważa: „Dane ze Swarm obecnie pozwalają nam na tworzenie map ze szczegółowymi zmianami w ziemskim polu magnetycznym nie tylko na powierzchni Ziemi, lecz także na dole, na krawędzi swojego regionu źródłowego w rdzeniu.

Zdaniem naukowców zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi nie wywierają na nas większego znaczenia. „To, że pole magnetyczne w jednym miejscu słabnie, a w drugim wzmacnia, nie oznacza, że jesteśmy narażeni na poważne tego konsekwencje” – powiedział Rune Floberghagen, kierownik misji Swarm.

źródło: krolowa-superstar

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*