Tag Archives: płyty tektoniczne

Kolejne trzęsienie Ziemi na Sumatrze w ciągi tygodnia

Na Sumatrze nastąpiło trzecie już w tym tygodniu silne trzęsienie ziemi. Nie ma zagrożenia tsunami, ponieważ ognisko znajdowało się głęboko pod powierzchnią ziemi.