Trzęsienia ziemi OnLine

Trzęsienia ziemi na żywo

 Rozróżniamy kilka rodzajów trzęsień ziemi

 • ze względu na przyczynę:

  • tektoniczne (inaczej: dyslokacyjne) – związane z ruchami płyt tektonicznych, mogą występować jednak w dużej odległości od stref granicznych kier litosfery (np. w strefach młodych gór – takich, jak Karpaty czy Sudety); stanowią około 90% wszystkich zjawisk sejsmicznych występujących na Ziemi;
  • wulkaniczne – związane z gwałtownymi erupcjami wulkanów lub zapadaniem się stropów opróżnianych komór magmowych czy zapadaniem kalder; stanowią ok. 7% wszystkich zjawisk sejsmicznych występujących na Ziemi;
  • zapadowe (zapadliskowe) – związane z obszarami krasowymi, na których dochodzi do zawalania się stropów jaskiń lub innych próżni w podłożu; zjawiska wyjątkowo lokalne, najczęściej słabo odczuwalne; stanowią ok. 2% ogółu trzęsień ziemi;
  • antropogeniczne – związane z działalnością człowieka w litosferze (np. tąpnięcia górnicze, naruszenie równowagi sił w skałach na skutek napełnienia tamy); na obszarach gęsto zabudowanych mogą spowodować znaczące szkody materialne, jednak w większości przypadków okazują się niegroźne.
 • ze względu na głębokość ogniska:

  • płytkie (85%) – do 70 km;
  • średnie (12%) – 70-350 km;
  • głębokie (3%) – 350-700 km.
 • ze względu na powiązanie ze wstrząsem zasadniczym:

  • wstępne (ang. foreshock) – o słabej magnitudzie;
  • zasadnicze (ang. main shock) – o największej magnitudzie;
  • następcze (ang. aftershock) – o zmniejszającej się z upływem czasu magnitudzie (szacunkowo: najsilniejszy wstrząs wtórny, występujący zazwyczaj jako pierwszy po głównym wstrząsie, posiada magnitudę o około 1.3-1.5 razy mniejszą od wstrząsu zasadniczego).


 1. aniela napisał(a):

  Dlaczego nie jest czynna mapa trzęsień ziemi na terenie Europy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.