Czy za globalne ocieplenie można winić wyłącznie człowieka czy też jest to zjawisko w pełni naturalne, sterowane np. przez wybuchy wulkanów? W naszym kolejnym wywiadzie z serii dowiemy się, jakie są najnowsze wyniki badań naukowych na ten temat.

globalne ocieplenie

Klimatyczni sceptycy są zdania, że klimat nie ociepla się za sprawą działalności człowieka, lecz w wyniku zupełnie naturalnych cykli, mimo iż naukowcy z ONZ-owskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) stwierdzili, że człowiek jest najprawdopodobniej jedynym „sprawcą” ocieplenia. Przecież Ziemia wielokrotnie w przeszłości doświadczała okresów cieplejszych i zimniejszych, bez udziału człowieka. Czy rzeczywiście aktywność wulkaniczna i wciąż nieznane nam procesy mogą podważyć fundament, na którym opiera się naukowa wizja globalnego ocieplenia?

Dr Aleksandra Kardaś: Klimat nie zmienia się bez powodu. Dzięki współczesnym obserwacjom i badaniom geologicznym wiemy, że kształtują go między innymi zmiany aktywności słonecznej, zmiany w kształcie orbity ziemskiej i nachyleniu osi Ziemi, aktywność wulkaniczna a od czasu do czasu także kosmiczna katastrofa (jak uderzenie asteroidy).

Dla tego, która część Ziemi jest aktualnie chłodniejsza a która cieplejsza znaczenie mają również zjawiska zachodzące na jej powierzchni, np. przepływy wód oceanicznych. Od ponad stu lat nie ulega również wątpliwości, że jeśli chodzi o bilans energetyczny całej planety i jej średnią temperaturę, jedną z kluczowych ról odgrywa ilość gazów cieplarnianych w naszej atmosferze.

Ziemski system klimatyczny przypomina puzzle z elementami o skomplikowanych kształtach. Wszystkie jego elementy ściśle się zazębiają i nie da się prosto zastąpić jednego drugim.

Korzystając z poznanych już „klocków”, naukowcom udało się już zbudować modele wystarczająco dobre, by odtworzyć dotychczasowy przebieg zmiany klimatu. Analizy pokazują jednak, że można to uzyskać wyłącznie z uwzględnieniem „czynnika ludzkiego”. Jeśli tego nie zrobimy, wyniki symulacji nie zgadzają się z wynikami pomiarów.

Pochodząca z V raportu IPCC ilustracja przedstawia porównanie komputerowych symulacji klimatu w XXw uwzględniających tylko naturalne (kolor niebieski) oraz naturalne i związane z działalnością człowieka (kolor niebieski) czynniki przyczyniające się do zmiany klimatu ("wymuszenia”). Czarnymi liniami wykreślono wyniki pomiarów.
Pochodząca z V raportu IPCC ilustracja przedstawia porównanie komputerowych symulacji klimatu w XXw uwzględniających tylko naturalne (kolor niebieski) oraz naturalne i związane z działalnością człowieka (kolor niebieski) czynniki przyczyniające się do zmiany klimatu („wymuszenia”). Czarnymi liniami wykreślono wyniki pomiarów.

Trzeba pamiętać o tym, że sposób w jaki człowiek oddziałuje na klimat jest bardzo specyficzny: wprowadzamy do atmosfery konkretne związki chemiczne (dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu), które w określony (i wielokrotnie przebadany) sposób oddziałują z promieniowaniem słonecznym i ziemskim.

Istnieje w związku z tym wiele dowodów na to, że to nasza działalność powoduje globalne ocieplenie – naziemne i satelitarne pomiary promieniowania atmosfery, badania składu izotopowego powietrza, ogrzewanie się niższych i ochładzanie wyższych warstw atmosfery, fakt, że ocieplenie widoczne jest głównie nocą (gdy Słońce „nie działa” a gazy cieplarniane – jak najbardziej tak).

Nie można wykluczyć istnienia innego zjawiska, które powodowałoby dokładnie taki sam efekt, trudno je sobie jednak wyobrazić. Zwłaszcza, że wymagałoby to jeszcze wyjaśnienia, dlaczego gazy cieplarniane, które wypuszczamy do atmosfery w tak dużych ilościach miałyby NIE powodować oczekiwanych skutków.

Zestawienie zjawisk obserwowanych w ziemskim systemie klimatycznym z czynnikami które mogą je powodować (kolor zielony - tak, kolor czerwony - nie).
Zestawienie zjawisk obserwowanych w ziemskim systemie klimatycznym z czynnikami które mogą je powodować (kolor zielony – tak, kolor czerwony – nie).

W świetle powyższych faktów jest niezwykle mało prawdopodobne, by jakieś niespodziewane odkrycie przewróciło naszą wiedzę o świecie do góry nogami. Jak stwierdza IPCC, człowiek najprawdopodobniej odpowiada za całe obserwowane ostatnio ocieplenie klimatu.

źródło: Twoja Pogoda

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o