III tajemnica Fatimska czyli zapowiedź III wojny światowej

Trzecia tajemnica fatimska uznawana jest często za największy sekret Kościoła. To właśnie w treści tego objawienia ukryta jest prawda na temat przyszłych losów świata. Wiele osób wierzy, że wizja skryta w tej zapowiedzi wypełni się już niebawem. Wszystko za sprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W „Orędziu” fatimskim, przekazanym 1917 roku, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, Łucji, która spisała treść „Orędzia” i w 1953 roku, został doręczony papieżowi Piusowi XII list, z notatką siostry Łucji na kopercie z tajemniczym dokumentem. – Po 1960 roku, można ogłosić go całemu światu. Papież Pius XII, po zapoznaniu się z treścią tajemniczego dokumentu, był przerażony, ponownie go zapieczętował i zabezpieczył dla swego następcy. Papież Jan XXIII, z treścią tajemniczego dokumentu zapoznał się dwa lata później. Był nią wstrząśnięty. Stwierdził wówczas, że zapowiedziane w „Orędziu” straszliwe „Kary”, nie dotyczą jego czasu. Polecił schować dokument wraz z innymi, najbardziej strzeżonymi tajemnicami watykańskimi i nie udostępniać na zewnątrz żadnych informacji na ten temat. Uważał bowiem, że opublikowanie „Orędzia”, mogłoby wywołać panikę na skalę światową.

Czy słusznie postąpił, papież Jan XXIII uniemożliwiając opublikowanie tajemniczego dokumentu całemu światu?

Papież Paweł VI, po przeczytaniu „Orędzia”, podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać, przynajmniej częściowo, do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to podczas tak zwanego kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964 przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego. Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” po zamachu na Jego życie 13 maja 1981 na placu św. Piotra, postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał dokument do sejfu. Czas upływał, a „Orędzie” z Trzecią Tajemnicą Fatimską, nie ogłoszone całemu światu pozostawało w sejfie. Samo „Niebo” interweniowało w nocy 1982 roku, w apartamencie papieża Jana Pawła II. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego pt. „Dotknięcie Boga”„,Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.

„Ze źródeł kościelnych dowiedziałem się o dramatycznej wizji jaką przeżył Jan Paweł II na krótko przed kanonizacją o. Maksymiliana Kolbego. Jego sekretarz osobisty ks. prałat Dziwisz usłyszał głośno mówiącego papieża w Jego apartamencie. Był tym zaskoczony, gdyż wiedział, że oprócz papieża, o tej godzinie w rozkładzie dnia papieskiego nikt nie może być obecny, a ponadto Jan Paweł II nie ma zwyczaju samotnie modlić się na głos.Gdy usłyszał słowa papieża: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Dotknął papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest ! – To dlaczego, Ojczę święty płaczesz? zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.

Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Panna objawiła papieżowi, przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata i Polski.

Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II, poprosił o przetłumaczenie z oryginału portugalskiego pełnego w przygotowaniu siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Jeden egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, Kardynałowi Jozephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizje, całemu światu.”

Drugi egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do ogłoszenia drukiem w Polsce. Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje: „Obecnie dysponuje pełnym w przygotowaniem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych”. Podane jest o tym na str. 73. W przygotowaniu tak zwanej „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” został wydany przez Stefana Budzyńskiego w książce Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”, na str 72-74.

Całość tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, otrzymane od papieża Jana Pawła II, Stefan Budzyński wydał w książce pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi przepowiedniami pt. „FATIMA 1917´´. W skład „FATIMY 1917´´, wchodzą otrzymane od papieża Jana Pawła II, też późniejsze „Orędzia” Matki Bożej Maryi, przekazane siostrze Łucji.

„FATIMA 1917´´, to przekazany, przez Matkę Bożą Maryję „TESTAMENT” Boga Ojca, spisany w „Biblii nazywanej Apokalipsą”, przez św. Jana, apostoła ucznia Pana Jezusa, w 95 roku nowej ery, gdy św. Jan był zesłany na wyspę Patmos. Aby treść wizji, którą spisał św. Jan, w „Biblii”, była „Nieznana ludzkości”, św. Jan zaszyfrował je, wprowadzając wyrażenia od Proroków.

W „Orędziach” fatimskich, Matka Pana Jezusa Maryja, przekazuje już nie zaszyfrowane „Kary”, które dotkną ludzkość całego świata. Ludzkość odeszła od Boga, światem rządzi masoneria – diabeł, który dąży do podporządkowania sobie kościoła i ludzkości całego świata. „FATIMY 1917´´, to „Orędzia” przekazane przez Matkę Bożą Maryję. siostrze Łucji, które wchodzą w jej skład.

Wydarzenia

Trzecia Tajemnica Fatimska, przekazana przez Matkę Bożą Maryję dzieciom w lipcu 1917 roku, od niej jest nazwa historyczna dalszych przekazywanych „Orędzi” fatimskich.
Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
Zaburzenia w przyrodzie.
Późniejsza orędzia przekazane siostrze Łucji.
Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
”Słowa” Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała z kosmosu” w obszar ziemi i upadek w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego.
Zatrute powietrze, które ogarnie całą ziemie.

Początek Apokalipsy podane jest: „Zapowie ZNAK, który pokaże się na niebie”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” od Boga Ojca przekazane dn. 09 marca 2008 roku, w kościele przy ul. Gwiaździstej 17, podczas Mszy św. do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej. Żadnej innej daty początku Apokalipsy nie będzie, tylko „ZNAK” na niebie, który ją zapowie.

Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której ma być użyta broń jądrowa. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej jest przekazany w „FATIMIE 1917´´ – w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Pokonanie Federacji Rosyjskiej na terenie Azji, zajmie Chinom około 2 miesięcy. Podane jest o tym w zaburzeniach w przyrodzie:

„Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów.To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.

Ten powyższy fragment dotyczy „Wyłonienia się nowego lądu” na samej północy z głębi Morza Arktycznego. Potworne trzęsienia ziemi pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wybuch i wyłonienie „Nowego lądu” – wydźwignięcie dna morskiego, wraz z wodą do góry. Woda runie na lądy i do mórz i oceanu, powodując POTOP, półkuli Północnej. Wydźwignięte do góry „Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym lądem”.

Matka Boża Maryja, pragnie uratować ludzi z POTOPU, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU”, na niebie opuścili nizinne tereny północne, na które runie olbrzymia ilość wody morskiej. Woda rozpłynie się po morzach i oceanach, zatapiając tereny nizinne lądu. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie o kilka metrów.

To samo dotyczy Polski Północnej, na teren Morza Bałtyckiego z Północy, będzie spływała woda morska wyrzucona na teren Szwecji, Filandii i Rosji Europejskiej. Z zachodu z Morza Północnego napłynie wysoka fala wody morskiej POTOPU, która po zalaniu i zatopieniu terenów Niderlandów-Holandii, zalaniu i zatopieniu nizinnych terenów Danii, brzegów Południowej Szwecji i brzegów Północnych Niemiec, będzie wpływała jeszcze wysoką falą POTOPU do Morza Bałtyckiego, z dużą ilością utopionych ludzi i zwierząt.

Ludność zamieszkała na terenie Świnoujścia, Szczecina i całego terenu nizinnego i terenów brzegowych morskich, w celu ratowania swojego życia, powinna opuścić nizinne tereny brzegowe w ciągu 30 dni i przenieść się na wyższy teren w głębi lądu. Na tereny nizinne napłynie wysoką falą wody morskiej zatapiając, porty, mierzeje, Gdańsk, i inne miejscowości brzegowe, woda wtargnie w dolinę Wisły, zaleje nizinne tereny Żuław. Trudno jest określić o ile podniesie się poziom wody w Morzu Bałtyckim.

Powoli będzie następował odpływ, wody morskiej z zalanych terenów, gdy wysoka fala „Potopowa”, rozleje się po całym Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów. Przez kanał Panamski i nizinne tereny Ameryki Środkowej, nastąpi samoczynny przelew wody z Morza Karaibskiego do Oceanu Spokojnego. Drugi przelew wody z Oceanu Atlantyckiego będzie do Morza śródziemnego przez cieśninę Gibraltarską. Następne dwa przelewy w pobliżu bieguna Południowego, do Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.

Dużo ludności z terenów nadmorskich w Polsce, może stracić mieszkania, ze względu na wyższy poziom wody w Morzu Bałtyckim.

Podane jest, że wojsko niemieckie wyda wojnę: Polsce, Czechom Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Ugo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest ziszczenie idei Adolfa Hitlera utworzenie „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, partia NPD przygotowuje się do ataku na Polskę i na Rosyjski Kaliningrad – dawny polski Królewiec a niemiecki Königsberg.

Podane jest o tym, w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w przewidywanym przebiegu trzeciej wojny światowej. Cytuje: „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Niżej podane jest: „Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”. Niemcy chcą włączyć tereny Polski, Czech i Słowacji bez ludności Słowiańskiej. Czeka nas zagłada. Niemieckie wojsko wtargnie na teren Sudetów, aby niszczyć i mordować ludność Polską tam zamieszkałą. Mogą dotrzeć do Wałbrzycha i zaatakować Wrocław. Podane jest w Fatimie 1917, że to ma się stać. Atak wojsk niemieckich runie z Berlina w kierunku Łodzi i Warszawy. Wojsko niemieckie zaatakuje Szczecin i z morza przypuszczą atak na porty i Gdańsk.

Tylko wspólnie z Czechami i Słowacją, będzie można odeprzeć atak wojsk niemieckich na Polskę.

Nie należy obecnie żadnych projektów rozpoczynać na terenie nadmorskim. Bo te, które są trudno będzie ocalić, mogą zostać zalane wodą. Ponieważ zniszczenia w innych państwach będą duże, wspólnie należy się wspomagać. Niemcy nie tylko będą mieli zalane nizinne tereny północne, ale głębinowe trzęsienie ziemi pod rzeką Ren w „Zagłębiu Rury”, spowoduje zniszczenie miast i teren się zapadnie. Olbrzymia ilość ludzi może zginąć.

Polacy powinni powrócić do Polski.

W obszar ziemi ma wtargnąć z kosmosu „Planetoida-głaz”, która uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk.

Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości, o wtargnięciu „Planetoidy- głazu” w obszar ziemi (prawdopodobnie chodzi o planetę Nibiru. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki.

Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

źródło: www.trzeciatajemnicafatimska.pl

Ocena: 5.0. Przez 1 osobę.
Proszę Czekać...

44 thoughts on “III tajemnica Fatimska czyli zapowiedź III wojny światowej”

 1. NPD ma w Niemczech śladowe poparcie i na bank do władzy nie dojdzie. A Chinom surowce nie są potrzebne, bo epoka ropy i gazu się kończy, bo kończą się złoża co na spotkaniu Bilderbegu w 2005 r. podali (że starczy na około 20 lat, czyli może jeszcze z 10 zostało).

  Ocena: 1.0. Przez 1 osobę.
  Proszę Czekać...
 2. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! Święty Michale Archaniele, módl się za nami!
  Nie opuszczaj nas w tych trudnych chwilach Panie Jezu KRÓLU POLSKI, nasz kochany zbawco.

  Ocena: 5.0. Przez 4 osoby.
  Proszę Czekać...
 3. hehe, nie palcie tyle 😛

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 4. Trudno określić ramy czasowe, o których są wydarzenia z Fatimskiej tajemnicy, może to być za 200 lat nawet.
  Z moich objawień prywatnych wiem że w tym roku będzie Konklawe i chyba to bedzie ostatni Piotr a koniec Swiata uratuje nas przed tymi ktaklizmami.Reszty rzeczy tylko sie domyślam.

  Ocena: 4.0. Przez 1 osobę.
  Proszę Czekać...
  1. I chuj, nie było konklawe

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 5. PLANETA NIBIRU …TO I MITY O ANNUAKICH I NIBIRU SĄ PRAWDZIWE. JEŻELI TAK TO CAŁA BIBLIA JEST BŁEDNIE SPISANA…A CHYBA NIKT JEJ NIE JEST W STANIE PODWARZYĆ , JEJ WARTOŚCI NATCHNIONEJ NAJWYZSZEJ NAM OBJAWIONEJ

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 6. rekord komentaży hahaha!!! ps zło jest poto żeby zrozumieć dobro / piękno ,dobro /piękno jest po to żeby przejść poziom wyżej i je pożucić(tzw ;śmierć) i tyle w tym wymiaże i dalej sie toczy i nie ma czegos takiego jak śmierć której ludzie sie boja a nie powinni

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Komentaży :////////.

   Ocena: 5.0. Przez 1 osobę.
   Proszę Czekać...
 7. Pomieszaliscie Swietosc, golebice, palanta, historie wiare z brakiem zdrowego rozsadku.Typowo po polsku!

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 8. Jak moze byc dobrze, jezeli nawet tu odpowiedzi sa pelne nienawisci, braku zyczliwosci i zrozumienia?

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 9. potopu nie będzie,Bóg powiedział wyraznie po pierwszym potopie że więcej już w nasze życie na ziemi ingerowac nie będzie,ocenianie i inne takie nie są naszym zadaniem,to On jest sędzią ostatecznym,co będzie?czy możemy coś zmienic?wszystko zostało już napisane,role rozdzielone,ukryte przed naszymi oczami aż do odpowiedniego czasu,woli Wszechmogącego nie zmienicie,a jeśli coś jest niezależne od nas to nie ma sensu się tym martwic,trzeba starac się życ i dac życ innym,może wtedy wydamy się bardziej wdzięcznym i wartym troski gatunkiem,
  pozdrawiam wszystkich niezależnie od poglądów

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. na co czekasz

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  2. Tak jest jak się „słyszy dzwony, tylko nie wie w którym kościele”. Mylisz się i przekręcasz słowa Boga. Po Potopie Bóg powiedział, że: „…już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem.” W 3 tajemnicy fatimskiej nie ma zapowiedzi zniszczenia wszystkiego, tak jak w czasie Potopu. Pozdrawiam.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. Sraki, taki co ci kopa w dupe zasadzi takiego ze zobaczysz orbite okoloziemska!! Takie smieci jak ty zostana spuszczone w kiblu zasrancu to ze dla ciebie go nie ma to nie znaczy ze tak jest cieciu niedojebany

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
  3. jaki bóg ??? żałosny, technologicznie zawansowany uzurpator a nie bóg. Kosmiczne niedorozwinięte dziecko, które schyla się nad ziemskim terrarium…

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 10. Sami widzicie co sie dzieje na świecie. ile syfu co dzień, ile krzywdy, śmierci, cierpienia. Jeżeli mam umrzeć aby na świecie było lepiej – pierwszy „położę głowę pod gilotyną”.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 11. Bóg na prawdę istnieje !!!

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 12. Módlmy się

  Ocena: 1.0. Przez 1 osobę.
  Proszę Czekać...
 13. „Błogosławieni Ci którzy uwierzyli a nie zobaczyli”
  Nawracajmy się i wierzmy w Pismo Święte.

  Ocena: 2.0. Przez 1 osobę.
  Proszę Czekać...
 14. Kto chce przezyc musi juz teraz wplacic 1000zl na Swiatynie Opatrznosci Bozej i 500zl dla kazdego proboszcza z przynaleznej mu parafi.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Nie ma to jak dobry interesik!

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  2. … za dużo jest proboszczów w mojej parafii.
   A na Świątynię Opatrzności Bożej to już Rydzyk zebrał trzy razy.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 15. Historia bieżąca zostawiła przepowiednię już daleko z tyłu. Ja modlę się codziennie i pracuję. Choćby świat się walił będę robił to samo a fałszywym prorokom nie wierzę i wam radzę to samo.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. dokładnie,żyj,bądz w zgodzie ze swoim sumieniem,nie oceniaj ani nie krzywdz świadomie,a fałszywych proroków i tych co twierdzą że wiedzą wszystko i mają prawo innych sądzic omijaj z daleka,pozdrawiam

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 16. to który z boskich to nam szykuje który? który?

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 17. III tajemnica fatimska dzieje się na ulicach Rzymu. Watykan płonie. Mieszkańcy Rzymu oraz Watykanu uciekają na Wzgórze Janiculum-Gianicolo. Tu zostanie zabity „biskup w bieli”. Watykan powstał w 1929r. Od 1929r. będzie tylko 7 papieży. Ostatnim z tej „7” jest papież Franciszek. A potem objawia się Bestia zapisana w rozdz. 13 Apokalipsy św. Jana o liczbie …

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 18. Ludzie obudzmy się wreszcie i zróbmy coś aby wszystkich i siebie samych ocalić , przecież sami widzimy co się dzieje na świecie a Bogu się dziwimy że nie może na to patrzeć .Ja wierzę i wiem że to jest prawda módlmy się teraz już modlitwa nam zostaje.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 19. ja wirze w boga i na pewno cos się stanie bog istnieje i matka boska

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 20. Pomyśl… Co się działo za czasów 2 wojny światowej! Niemcy i „Rosja” były w sojuszu 😉

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 21. Jak Niemcy mogą ziszczyć idee Hitlera skoro to był nazista, nacjonalista, który pragnął aby Niemcy rządzili światem, a przeciez prawdziwych niemcow w samych Niemczech jest 50%. Reszte stanwoia mohamedy i inne mniejszosci narodowe. To tlumaczenie podhcodzi mi bardziej po 2 wojne swiatowa niz to co ma nastapic…
  Jak dla mnie to troche naciagane to wszystko. Potop OK, ale wojna miedzy Rosją i Chinami ?
  PRZECIEZ ROSJA JEST W SOJUSZU MILITARNO-HANDLOWYM Z CHINAMI.
  Rosja daje im technologie wojskowa, a Chiny im hajs na to wszystko.. Troche ruszcie tą głową

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. pakty sa po to zeby je lamac, tak pokazuje nam historia od zarania dziejow, nic nie jest pewne na tej Ziemi, jedyne co jest pewne,to to, ze kiedys bedzie koniec tej ziemskiej tortury, a kiedy i jak to sie stanie jest wiadomo tylko Panu Bogu, wiec badzmy czujni i nie dajmy sie zwiezc proroctwom falszywych prorokow, nadinterpretacji czy to Apokalipsy, czy przepowiedni Daniela, robmy swoje ale tez i cieszmy sie zyciem danym nam przez Boga, bo po cos tu jestesmy i powinnismy tak zyc zeby sie podobac Panu Bogu i nie zamartwiajmy sie na zapas

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 22. Przecież cała ta matka boska jest postacią fikcyjną (jest bohaterką powieści fantastycznej „Biblia”) , a cała tajemnica fatimska to wymysł do zastraszania ciemnoty. Tyle w temacie 🙂

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Zobaczymy czy będziesz taki pewny jak wszystko zacznie się wypełniać .Pozdrawiam

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. tak, tak, bedzie piszczal jak cholera

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
  2. glupis jak cap

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  3. szkoda człowieku że masz tak mało wiary w sobie.rozejrzyj się dookoła siebie-ile zła jest na tym świecie.Jeżeli zagłada ludzkości nastąpi(za ich „chwalebne”poczynania)i nastąpi oczyszczenie świata a Matka Boża pragnie nas przestrzec przed gniewem Boga a ludzie tacy jak ty twierdzą, że to tylko fikcja i jeżeli się naprawdę nie zastanowią nad swym postępowaniem-fałsz,obłuda,nienawiść itp ździwią się i to bardzo-twoja wola człowieku

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  4. To,że możesz ruszyc ręką to,że wogóle jesteś na tym świecie to wszystko jest dzięki Panu Bogu.Przekonasz się jak każdy niedowiarek

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. zastanów się co mówisz…widziałeś kiedyś Boga? To, że ruszamy ręką i naszym ciałem to wynik ewolucji, który jest naukowo udukumentowany tak samo jak powstanie Ziemi, a nie że nagle Bogu się zachciało pstryknął palcem i pojawiła się kula ziemska, wielki piękny ogór i Adam z Ewa, która że dać pocżatki ludności musiała rodzić i rodzić i rodzić dzieci, co jest fizycznie nie możliwe.

    Ale ważne, dalej wierzcie to co jest wymyślone niż to co jest naukowo udowodnione.

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
    1. Gdyby głupota mogła latać, fruwałabyś jak gołębica !!!

     Jeszcze nikt nie zagłosował.
     Proszę Czekać...
    2. Nauka zawsze zaprzecza istnieniu Boga, bo stara sie wytłumaczyć wszystko w sposób racjonalny tylko powiem ci jedno że naukowiec wie tylko tyle ile sam jest w stanie odkryć, i jak to nawet powiadają zawsze w Świecie według Kiepskich Są rzeczy które się nawet fizjologom nie śniły, teoria ewolucji ma wady bo człowiek nie jest w stanie określić dokładnego czasu, to są ich szacowania spekulacje kiedy, w Księdze Rodzaju jest wszystko na ten temat napisane, w teorii ewolucji jest przede wszystkim błąd bo żaden naukowiec nie dowiódł że są gatunki pośrednie, bo masz tylko jeden typ osobnika i za chwile populacja znika, i dopiero jest druga a formy pośredniej nie ma, a musi być forma pośrednia żeby słowo ewolucja miała jakikolwiek sens, tylko jakoś nie mogą tego dowieść nie mają żadnych dowodów, dlatego ludzie błądzą bo wierzą naukowcom. Gdyby nie wiara to Polska nie była by wyzwolona brakowało by naszym przodkom ducha walki aby wyzwolić nas spod okupacji niemieckiej, to wiara w to że możemy wygrać dała nam siłę, a wiarą jest Bóg bo bez wiary nic nie można, tak samo jak wierzysz że ci się uda coś zrobić. Jeśli człowiek uważa że czegoś nie ma wtedy nie powinien się wypowiadać bo i tak swoje uważa, to jest właśnie ateizm a jeśli ktoś uważa że czegoś nie ma i atakuje ludzi którzy wierzą to znaczy że sam sobie przeczy i stara się kogoś odwrócić od jego przekonań, jeśli ateista atakuje wierzącego to ateista sam zaprzecza w to kim jest. Świat wciąga gdy się mu poddajesz gdy zaczynasz mu ulegać.
     Dlatego światem rządzi szatan za przyzwoleniem Boga, choć Bóg nie pozwoli mu na wszytko dopiero gdy nastanie ta godzina, Bóg pragnie abyśmy się do niego zwracali modlili się za innych byli mu oddani, masz wolną wolę dlatego możesz robić co chcesz tylko pamiętaj że twoja wolna wola skończy się wtedy gdy poddasz się światu którym niestety rządzi szatan, pragnąc nas wszystkich zniewolić, a masz tyle przykładów na to że to wszystko jest prawdą tylko wystarczy otworzyć oczy i serce i zobaczyć co tak naprawdę się dzieje. Toczy się walka o nasze dusze i ciała.

     Jeszcze nikt nie zagłosował.
     Proszę Czekać...
  5. do ciemnoty to ty się zaliczasz

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  6. biedny palant jestes i tyle w temacie

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. Przede wszystkim III Tajemnica Fatimska dotyczy Rzymu, Watykanu, Włoszech. Oczywiście gospodarka Chin jest już drugą gospodarką świata, po USA. Europa przeżywa wielkie kryzysy. Z jednej strony toczy się wojna na Ukrainie, z drugiej nadal trwa kryzys na południu Europy. Natomiast Putin jest „wielkim królem trwogi..” z centurii Nostrodamousa, który inspiruje wojny to tu…, to tam.
    Myślę, że apokalipsa zaczęła się dla wielu zupełnie niepostrzeżenie, aż do momentu wejścia na scenę bestii i jej proroka. Wtedy czas zupełnie przyśpieszy w kierunku morderstw i wojny oraz cudów gospodarczych i politycznych.
    Znakiem dla wierzących będą nie tylko kataklizmy i trzęsienia ziemi, znaki na niebie – upadające komety, ale również cuda dokonywane przez Antychrysta.
    Pamiętajmy, że bezpośrednią przyczyną II WW było dążenie Niemiec do powrotu na dawne swoje ziemie sprzed I WW. Po osiągnięciu celu, ruszyli na ZSRR, Francję i Anglię po to aby utworzyć III 1000- letnią Rzeszę Niemiecką – rasę panów rządzącą Europą i światem. Bezgraniczna wiara w Furera zrobiła to, podobnie zadziałał komunizm w Rosji. Trochę inaczej zadziała w Chinach, tam pojawi się nowy prorok – Lao Tse, Mao Tse Tung oraz Konfucjusz w jednym proroku nowej wiary – Manitraya – Chińczyk o rudej głowie semity.

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
   2. Pomieszalo sie wszystko: glupota z palantcwem, ciemnota pobila oczy, serce, dusze i cialo. Wiara wygrala, bedziemy sie zegnac!

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.