Jedyne święto Świadków Jehowy – czy dostałeś zaproszenie ?

7 marca 2015 roku Świadkowie Jehowy w Polsce, podobnie jak ich współwyznawcy na całym świecie, bo aż w 239 krajach rozpoczęli ogólnoświatową kampanię informacyjną. Celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby ludzi z zaproszeniem na jedyne święto, jakie obchodzą Świadkowie Jehowy, czyli na Pamiątkę Śmierci Jezusa Chrystusa. Uroczystość ta w tym roku odbędzie się w piątek 3 kwietnia 2015 roku, po zachodzie słońca.

Świadkowie Jehowy w Polsce, podobnie jak ich współwyznawcy na całym świecie, uważają tę uroczystość, za najważniejszą w roku. Dlatego, z miesięcznym wyprzedzeniem wręczają ludziom zaproszenia, aby przyszli i zobaczyli, jak wygląda ta uroczystość. W 2014 roku uroczystość ta zgromadziła na całym świecie 19 950 019 osób (w Polsce – 201 135 osób).

Tutaj zamieszczam link, gdzie można pobrać owe zaproszenie w wersji PDF.

Podczas Pamiątki wygłaszany jest okolicznościowy 30 minutowy wykład biblijny, przybliżający Ostatnią Wieczerzę Jezusa i znaczenie jego śmierci. Rozpoczyna się i kończy (jak wszystkie zebrania Świadków Jehowy) pieśnią i modlitwą. Podczas Pamiątki przekazywane są z rąk do rąk symbole w postaci przaśnego chleba i czerwonego wina.

Wykorzystując przaśny chleb i czerwone wino, Świadkowie Jehowy czynią dokładnie tak samo jak Pan Jezus Chrystus, gdy polecił swoim wiernym naśladowcom upamiętniać to wydarzenie, ustanawiając uroczystość, nazwaną później Ostatnią Wieczerzą lub Wieczerzą Pańską.

Świadkowie Jehowy obchodzą Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa 14 dnia żydowskiego miesiąca Nisan, gdyż Jezus ustanowił uroczystość Wieczerzy Pańskiej podczas Żydowskich obchodów Paschy. Paschę obchodzono w czasie pełni księżyca, 14 dnia miesiąca Abib (nazwanego później Nisan). Odtąd miała być obchodzona każdego roku. Miesiącowi Abib (Nisan) odpowiada w kalendarzu gregoriańskim druga część marca i pierwsza część kwietnia.

Do wyznaczania tej daty używają tradycyjnego, stosowanego przez Żydów w czasach Jezusa, kalendarza księżycowego, w którym poszczególne miesiące rozpoczynają się od nowiu. Pierwszy nisan wyznaczają, kiedy Księżyc jest widoczny w Jerozolimie pierwszy raz tuż po nowiu najbliższym wiosennemu zrównaniu dnia z nocą. Święto Pamiątki przypada więc trzynaście dni później, 14 nisan po zachodzie Słońca.

Dlaczego uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa u Świadków Jehowy odbywają się po zachodzie słońca ? Ponieważ według żydowskiej rachuby czasu dzień zaczynał się po zachodzie słońca i kończył z następnym zachodem, 14 Nisan również zaczynał się po zachodzie słońca. A zatem Paschę obchodzono wieczorem po upływie 13 Nisan. Zatem dzień 14 Nisan, według kalendarza żydowskiego (księżycowego), przypada również po zachodzie słońca w piątek 3 kwietnia 2015 roku.

Świadkowie Jehowy serdecznie zapraszają na tę uroczystość, każdego zainteresowanego, by wziął udział w tym wyjątkowym święcie. Wstęp jest wolny i podobnie jak wszystkie inne spotkania Świadków Jehowy, ma charakter otwarty. Można zajmować dowolne miejsca i nie trzeba składać żadnych datków.
By sprawdzić gdzie i kiedy odbędzie się uroczystość Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, organizowana przez Świadków Jehowy, to warto zajrzeć do oficjalnego serwisu internetowego Świadków Jehowy www.jw.org, gdzie zamieszczona została lista wszystkich miejsc spotkań dotyczących tej uroczystości na całym świecie. Pod tym linkiem znajdziemy najbliższą lokalizację miejsca spotkania, gdzie odbywać się będzie w/w święto Świadków Jehowy.

Kontynuacją powyższego święta – Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, – obchodzonego przez Świadków Jehowy i ich sympatyków, – jest wygłoszenie w poszczególnych zborach Świadków Jehowy, w miejscu ich spotkań zwanych „Salami Królestwa”, – specjalnego wykładu publicznego, którego tytuł w tym roku brzmi: „Obietnica doskonałego szczęścia rodzinnego”. Zostaje on wygłoszony w pierwszą niedzielę, która w tym roku nastąpi po 6 kwietnia 2015 roku.
Na wspomnianej stronie www.jw.org można także sprawdzić najbliższą lokalizację zboru Świadków Jehowy, gdzie można wysłuchać w/w wykładu. Pod tym linkiem znajdziemy najbliższą lokalizację Sali Królestwa Świadków Jehowy w naszej okolicy.

Również na to zebranie Świadków Jehowy jest wstęp wolny, jak i na każde inne, które odbywają się w ‚Salach Królestwa’ dwa razy w tygodniu. Rozważane są na nich nauki biblijne, oraz jak je zastosować w życiu codziennym.
Wiele punktów programu ma charakter dyskusji, w której mogą brać udział wszyscy obecni. Zatem, aby uczestniczyć w tych zebraniach, nie trzeba być Świadkiem Jehowy. Zebrania rozpoczynają się i kończą pieśnią i modlitwą. Można zająć dowolne miejsce. Wszyscy są mile widziani. Nie zbiera się przymusowych datków finansowych.

Na świecie jest 8 200 000 Świadków Jehowy, a w Polsce 123 000 w 1350 zborach. Wydają oni głównie dwa czasopisma. Pierwszym z nich jest „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” , wydawana w 240 językach w przeciętnym nakładzie prawie 53 milionów egzemplarzy, oraz „Przebudźcie się!” – w 101 językach w przeciętnym nakładzie prawie 51,8 miliona egzemplarzy.
Publikacje Świadków Jehowy wydawane są w ponad 700 językach (w formie drukowanej, elektronicznej, fonicznej i wizualnej). Wydali również „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata”, które ukazało się do tej pory w nakładzie ponad 208 milionów egzemplarzy w przeszło 126 językach.
Serwis internetowy jw.org dostępny jest również w ponad 700 wersjach językowych, a dziennie odwiedza go prawie milion internautów. Pod względem ilości wersji językowych, jest największym serwisem internetowym na świecie. Umożliwia m.in. czytanie, słuchanie oraz pobieranie (w postaci plików) całej Biblii i różnych wydawnictw Świadków Jehowy.

Źródło:
http://www.jw.org

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

29 thoughts on “Jedyne święto Świadków Jehowy – czy dostałeś zaproszenie ?”

 1. Odnośnie tych 144 tys. trzeba DOCZYTAĆ albo przeczytać samodzielnie ze zrozumieniem, że to Aniołowie po ponownym przyjściu Chrystusa w Chwale na obłoku, gdzie wszyscy ludzie Go zobaczą oznaczą te 144 tys. tych, którzy nie skalali się z kobietami, a zatem jakim prawem świadkowie sami się oddzielają i wśród nich są mężczyźni, którzy obcują z kobietami. To się kupy nie trzyma.
  Teraz druga sprawa ta liczba 144 tyś. są to wykupieni spomiędzy ludzi jako PIERWOCINY dla Boga i dla Baranka i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy Objawienie 14,4-5. To powiedzcie mi teraz albo wskażcie takiego człowieka na ziemi, który by się nie skalał choć najmniejszym kłamstwem.
  Jeżeli świadkowie uważają, że są wśród nich tacy, to nawet szkoda to komentować. Wszyscy jesteśmy grzeszni, to po pierwsze, bo jeśli nie bylibyśmy, to nadal mieszkalibyśmy w raju z Bogiem Ojcem i nasi pierwsi rodzice nie zostaliby wygnani na ziemie.
  Ponadto to co znaczy PIERWOCINY – początek zalążek tak czy nie?
  W Objawieniu, Wizja zbawionych w NIEBIE mówi, że będzie tam TŁUM WIELKI, którego nie da się zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion, którzy stali przed Tronem i przed Barankiem. I w dalszej części Pan Jezus tłumaczy, kto to jest ten wielki tłum mówiąc – To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka, którzy dniem i nocą służą przed Tronem Bożym w świątyni Jego.

  Przeczytajcie całe Pismo Świete (ale nie wydanie świadków, pozmieniane) i wtedy wszystko się pięknie Wam rozjaśni i poukłada. Nie dajcie się manipulować.

  Pozdrawiam wszystkich myślących.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. @Monika – „Odnośnie tych 144 tys. trzeba DOCZYTAĆ albo przeczytać samodzielnie ze zrozumieniem, że to Aniołowie po ponownym przyjściu Chrystusa w Chwale na obłoku”…

   No to doczytałem…

   „Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi.” (Apokalipsa Jana 14:1-3) BT

   Ostatni werset jasno wskazuje, iż jest to „sto czterdzieści cztery tysiące – wykupionych z ziemi” – a ziemię to kto zamieszkuje – ludzie czy aniołowie? Więc z jakiego grona istot zostają wykupione te osoby – z ludzi czy aniołów?

   @Monika – „Teraz druga sprawa ta liczba 144 tyś. są to wykupieni spomiędzy ludzi jako PIERWOCINY dla Boga i dla Baranka i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy Objawienie 14,4-5. To powiedzcie mi teraz albo wskażcie takiego człowieka na ziemi, który by się nie skalał choć najmniejszym kłamstwem.
   Jeżeli świadkowie uważają, że są wśród nich tacy, to nawet szkoda to komentować. Wszyscy jesteśmy grzeszni, to po pierwsze, bo jeśli nie bylibyśmy, to nadal mieszkalibyśmy w raju z Bogiem Ojcem i nasi pierwsi rodzice nie zostaliby wygnani na ziemie.
   Ponadto to co znaczy PIERWOCINY – początek zalążek tak czy nie?”

   Po 1) Ustalmy co znaczy słowo PIERWOCINA. Otóż, według słownika języka Polskiego, słowo to znaczy: – „pierwotne istnienie, bytowanie czegoś lub kogoś gdzieś, zaczątki, początki czegoś; pierwobyt”. – Zatem określenie grupy osób ze 144 tysiący jako ‚pierwociny’, – wskazuje na fakt, iż są oni zaczątkiem wzmartwychwstania, które ma objąć całą ludzkość. Z tym, że osoby wybrane do grona 144 tysięcy mają zmartwychwstać do życia w niebie w ciałach duchowych jak aniołowie, – a reszta ludzkości ma nadzieję do zmartwychwstania w ciałach materialnych tu na ziemi, jako istoty ludzkie.
   Po 2) Werset z księgi Apokalipsy Jana 14:4-5 który mówi iż – „To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.” – Werset ów nie wskazuje na to iż, osoby te żyjąc na ziemi muszą być w stanie wolnym (dziewicami). Apostoł Paweł wskazał, iż małżeństwo ma poparcie Boże. Zatem chodzi o inny rodzaj „dziewictwa” – o dziewictwo duchowe. Skoro zatem są to osoby które zostały wybrane przez samego Boga do życia w niebie, to będąc w niebie nie posiadają one już ciał materialnych, więc nie tyczy się ich dziewictwo w sensie ciał materialnych, ale w sensie dziewictwa duchowego, tj., nie utrzymują oni kontaktów ze świeckimi politykami, oraz z religią fałszywą panującą na ziemi.
   Tak samo wstępując po śmierci ciała materialnego w stan ciała duchowego, owe osoby wybrane z ziemi wyzbywają się kłamstwa. Owe kłamstwo jako grzech tyczy się grzesznych ciał materialnych, będących w spadku po Adamie i Ewie. Owe osoby wybierane są po przez Ducha Świętego i to on dokonuje u Nich te zmiany.

   @Monika – „W Objawieniu, Wizja zbawionych w NIEBIE mówi, że będzie tam TŁUM WIELKI, którego nie da się zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion, którzy stali przed Tronem i przed Barankiem. I w dalszej części Pan Jezus tłumaczy, kto to jest ten wielki tłum mówiąc – To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka, którzy dniem i nocą służą przed Tronem Bożym w świątyni Jego.”

   Czy aniołowie posiadają narody, plemiona? Czy aniołowie mogą cierpieć ucisk?
   Powyższe słowa tyczą się wyłącznie ludzi na ziemi, – tych których Bóg wybierze do przeżycia ucisku jaki ma przyjść na świat.
   Ludzi tych będzie ‚wielki tłum z każdego narodu i ze wszystkich plemion’.

   Zatem co tu „się kupy nie trzyma”? Kto tu tworzy manipulację? Zacznij koleżanko myśleć, a nie fantazjować. Jak masz tworzyć dywagacje na temat treści Księgi Objawienia, – to lepiej zajmij się lalkami, a nie lekturą tejże księgi.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 2. Drogi Adminie szkoda ze nie opisales do konca przebiegu uroczystosci którą obchodzą SJ po wykładzie podają sobie talerzyk z chlebem i kielich z winem nikt nie spożywa tylko 16 tys namaszczonych duchem Sj na całej ziemi są to ci którzy będą rządzić swiatem i zaliczaja sie do 144 tys z Objawienia . Pan Jezus bedąc na ziemi powiedział to czyncie na moją pamiatke polamal chleb i podał wino by je spozyli nigdzie nie powiedział by tylko sobie to podawali . Przykre jest to ze tylu ludzi pozwolilo sie zwieść i idą do nowego swiata mają Biblie w przekladzie nowego swiata a czy ta nazwa wam czegos nie przypomina Nowy porzadek Swiata ciekawe . Zapraszam na kanal youtube Bylem w religii .

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Czemu przykre ? Sam jestem od lat Świadkiem Jehowy. Ba jestem dumny ze mogę się nazywac przyjacielem Jehowy, Boga który w przeciwieństwie do innych dziala i ma się dobrze. NWO, to porządek tego świata, a Nowy Świat o którym gloszą ŚJ, to przeciwieństwo NWO. Jezus dostaje Krolestwo na 1000 lat i jak podaje Biblia nie ma zamiaru naprawiać po obecnym „zarządcy”. Więc logicznie „sformatuje” to i owo, oraz wypełni obietnice. Dziwię się że tak bardzo wam przeszkadza pomyslność innych ludzi. Ja nie muszę zaglądać na strony jakiś sfrustrowanych ludzi ktorzy pionierują w niszczeniu. Jezus powiedział że kto nie zbiera niech nie rozprasza.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. Wspolczuje ci ze jestes w pazurach diabla

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
  2. Oni akurat wiedza ze beda w tych 144 tys. Glupcy

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  3. Ok. Ale wpierw zwróć uwagę komu Pan Jezus to powiedział i jakie zawarł z nimi przymierze.
   Widać, że nie znasz doktryny Świadków Jehowy, i próbujesz „mącić wodę”. Trzeba ująć cały kontekst nauk Jezusa i apostołów by zrozumieć sens tego co uczynił Jezus. Wyraźnie powiedziano, iż mają być dwie grupy ludzi, dla których przewidziano inne zadania. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus tak się wyraził o swoich uczniach, – „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.” (Łuk. 12:32) – ale w Ewangelii Jana 10:16 wspomniano, iż jest jeszcze jakaś inna grupa „owiec” – „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

   Pierwsza grupa dotyczy się bezpośrednio uczniów Jezusa, i innych osób, które w ciągu dziejów zostaną uznane za godne i obdarzone Duchem Świętym – i tak jak uczniowie Jezusa, mogą dostąpić zaszczytu bycia obdarzonym życiem wiecznym w ciele duchowym (po śmierci ciała materialnego), by zostać współwładcami Królestwa Bożego. Ich liczba została ograniczona do 144 tysięcy, w porównaniu z „drugimi owcami” – których ma być niezliczona liczba. Dlatego jedni mogą spożywać emblematy wina i chleba, gdyż zostali wybrani do życia w niebie jako istoty duchowe, a inni są tylko obserwatorami tego wydarzenia, gdyż mają nadzieję na życie wiecznie tu na ziemi jako materialne ludzkie istoty.

   Co do reszty Twego wywodu, – to ‚podobne nie znaczy takie same’.
   „Nowy świat”, głoszony przez Świadków Jehowy – nie ma nic wspólnego z teoriami spiskowymi na temat NWO, tj. „Nowy Porządek Świata”.

   Tak na marginesie: Liczba spożywających emblematy w 2014 to = 14 121 osób.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 3. No nie…przestane zagladac chyba na te strone

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. @Robin
   A cóż Cię drogi internauto, aż tak zraziło ?

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. Tak jakby promowali jehowych

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
    1. @Robin
     No nie przesadzaj,… news jak news,…
     Jak bym wstawił artykuł o pająkach, to chory na arachnofobię też nie powinien tu wchodzić na tę stronę, bo pająki pokazują ?!
     Może masz neofobię religijną, i razi Cię to co pisze się o innych religiach ?

     Jeszcze nikt nie zagłosował.
     Proszę Czekać...
     1. Glupcy

      Jeszcze nikt nie zagłosował.
      Proszę Czekać...
 4. To jest wiara z której warto zatrudniać ludzi gdyż obowiązki swoje wykonują suminnie,nie cyganią ,nie kradną oraz nie piją i palą

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 5. Czy to prawda ze gasza swiatlo i mieszaja krew miedzy soba?tzn. Chop z babą?

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Rozczaruje, Cie niestety nic z tego.Ale jak masz takie pragnienie to chyba nie ma z tym wiekszego problemu.Wystarczy sie rozejrzec dookola,jakie dno osiagnela ludzkosc.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  2. Samo powtarzanie tych bredni uwłacza ich autorom. Jak za mną miałczeli w podstawówce, to odpowiadałem : „co koteczku, nadepnołem ci na ogonek?”. Poza tym wielu inteligentnych ludzi nie będącymi Świadkami, jak sie dowiedzieli że ja nim jestem odpowiadali : wiedzialem ! Ale na plus oczywiście, a ile razy brzydko zrugali takiego jak Ty kolego który takie farmazony powiela.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  3. Potwierdzam ze tak!bylam tam raz z kolezankom.zaprosily nas takie dwie panie starsze co chodza po domach.po uroczystosci zaslonili zaslony i wszyscy zaczeli sie rozbierac i dotykaj . pozniej juz nie wiele pamietam bo kielich z winem krazyl wiele razy.na drugi dzien bolala mnie pupa i cipka!

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. Współczuję Joli, ale chyba Jola trafiła do cygańskiej szopy, tam Jolę podpojono i niestety dano psom do …. dlatego boli cię to i tamto…

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
   2. Pani Jolu pani musiała być bardzo wstawiona razem z koleżanką w efekcie tego pomyliłyście adres i zaszłyście ta gdzie diabeł mówi dobranoc i dla tego na drugi dzień bolała was pupka i pipka! Proszę więcej tak dużo nie pic nadużywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
 6. Wprawdzie nie jestem Świadkiem JEHOWY (duch we mnie ochoczy , ale ciało mdłe) , niemniej muszę przyznać , iż największą zasługą Świadków Jehowy jest to , że rozsławili po całej Ziemi imię JEDYNEGO , PRAWDZIWEGO BOGA JAHWE i rzeczywiście przestrzegają słów Największego Nauczyciela w dziejach ludzkości , tj. Jezusa Chrystusa , aby się wzajemnie miłować , czemu dają wyraz w odmowie służby wojskowej , pod tym względem nie ma chyba na świecie drugiej takiej religii – po owocach ich poznacie -Alleluja (Chwalcie Jahwe )

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Zapraszam na kanal youtube Bylem w religii

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
   1. Skoro był, a nie jest, to po co zapraszasz ? Słuchaj tych co są, a nie tych co byli…to jakieś nielogiczne. Na ponad 8 mln ludzi zawsze znajdą się niedopieszczeni i oczekujący więcej. Ja patrząc na wzorodawcę Jezusa, zawsze patrzę dobra moich współwyznawców, a o sobie myślę jako o kimś mało istotnym. Jak się czyta i stosuje unika się rozczarowań.

    Jeszcze nikt nie zagłosował.
    Proszę Czekać...
    1. Do Wojox: Moim zdaniem to trzeba posłuchać dwie strony sporne i na tej podstawie wyciągnąć logiczne wnioski a nie jak pan tu pisze trzymać się tylko jednej strony czyli tych co są a nie tych co byli i na tej podstawie chcę pan wydać obiektywną opinię? To jest to samo jak być sędzią w własnej sprawie!!! Co do słów „zawsze znajdą się niedopieszczeni i oczekujący więcej” to bym na pańskim miejscu uważał co się pisze do ludzi to świadczy tylko o pańskim ego,główną cechą Świadków Jehowy jest miłość i tą zasadę pan (deklarujący się jako naśladowca Jezusa) powinien stosować nawet do tych pańskim zdaniem nie dopieszczonych w organizacji Świadków Jehowy. Więcej altruizmu proszę pana!!!

     Jeszcze nikt nie zagłosował.
     Proszę Czekać...
    2. Jeśli ta patrzysz na „wzorodawcę Jezusa” wybacz mu Boże, to dlaczego nie moglisz się modlitwa Ojcze Nas, serio pytam, i dlaczego przy modlitwie nie klękacie w uniżeniu List do Filipian 2, 9-10. Cytat: Dlatego tez Bóg Go (mowa o Panu Jezusie) nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imie Jezusa ZGIEŁO SIE KAZDE KOLANO istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

     Jeszcze kwestia spozywania chleba i wina. Jeżeli powołujecie się, ze Pan Jezus kiedy był na ziemi dał ten przywilej 12 Apostołom, którzy automatycznie wg Waszych nauk posiedli nadzieje niebiańska, to jak wytłumaczyć fakt kiedy Pan Jezus z krzyza powiedział do skruszonego złoczyńca – Jeszcze dziś będziesz ze MNĄ w RAJU?

     Jeszcze nikt nie zagłosował.
     Proszę Czekać...
     1. Przepraszam wkradły się pewne literówki.

      Jeszcze nikt nie zagłosował.
      Proszę Czekać...
     2. Muszę sprostować: – „Jeśli tak patrzysz na „wzorodawcę Jezusa” wybacz mu Boże” – miałam na myśli to, że autor pisze o Panu Jezusie bez szacunku.

      Jeszcze nikt nie zagłosował.
      Proszę Czekać...
     3. @Monika „…dlaczego nie moglisz się modlitwa Ojcze Nas, serio pytam…”

      A kto tu stwierdził, iż Świadkowie Jehowy nie modlą się modlitwą wzorcową? Ależ się modlą, a nawet robią coś więcej…
      Jak zauważyłaś modlitwa jaką powiedział Pan Jezus to modlitwa która miała być wzorcem jak się modlić, a nie recytowanką do klepania bez sensu, jak to robią np: katolicy. Uwłaczają w ten sposób samemu Bogu, mając Go za głupca! Wszak Pan Jezus powiedział – „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich…!” (E.Mat. 6:7,8) BT
      Ten sam werset w Przekładzie Nowego Świata brzmi: – ” A modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego jak ludzie z narodów, gdyż oni mniemają, że zostaną wysłuchani dzięki używaniu wielu słów. Toteż nie upodabniajcie się do nich…”
      Wielu klepie ową modlitwę „Ojcze Nasz…” jak mantrę buddyjską, nie zastanawiając się nawet nad jej słowami i jej przekazem jaki niesie w sobie. A przecież owa modlitwa jest jakby sentencją nauk biblijnych w pigułce.

      @Monika „…dlaczego przy modlitwie nie klękacie w uniżeniu List do Filipian 2, 9-10…”

      A czy Pan Jezus nakazał klękać przy modlitwie?
      W owym fragmencie z listu do Filipian chodzi jedynie o obrazowe zilustrowanie, iż Pan Jezus został mianowany przez Boga Najwyższego do sprawowania władzy we wszechśwecie w jego imieniu. Wskazuje na to występujący tam zwrot, by w imię Jezusa „zgięło się każde kolano istot niebieskich” – a przecież Aniołowie nie posiadają ciał materialnych, lecz są formą ożywionej nieznanej nam energii więc nie mogą „zginać kolan” – zatem stąd wniosek, iż jest to tylko informacja dla nas, iż Pan Jezus został mianowany na Króla Wszechświata i winniśmy Mu oddawać szacunek, w taki sposób by czynić to godnie.
      Pan Jezus nakazał jedynie czynić modlitwę jako osobistą formę rozmowy z Bogiem (E.Mat. 6:6). Sposób ułożenia ciała ma tu drugorzędną rolę. W każdym kręgu kulturowym czy etnicznym oddanie szacunku polega na innych zwyczajach i pozycji ciała. Tak samo osoby np: ciężko chore które leżą lub tylko siedzą, – też by nie mogły się modlić według Twego pojmowania, gdyż „nie zegną kolana” do modlitwy, – co samo w sobie jest absurdem. Zatem usankcjonowanie jedynej słusznej pozycji ciała do modlitwy dla wszystkich ludzi na ziemi było by niedorzeczne.

      @Monika „…Jeszcze kwestia spozywania chleba i wina. Jeżeli powołujecie się, ze Pan Jezus kiedy był na ziemi dał ten przywilej 12 Apostołom, którzy automatycznie wg Waszych nauk posiedli nadzieje niebiańska, to jak wytłumaczyć fakt kiedy Pan Jezus z krzyza powiedział do skruszonego złoczyńca – Jeszcze dziś będziesz ze MNĄ w RAJU?”

      Ten werset z ewangelii Łukasza 23: 43 to typowy przykład, gdzie Pismo Święte zostało przeedytowane przez kler katolicki, by uprawomocnić niebiblijną naukę o duszy nieśmiertelnej. Jezusowi nie chodziło o to, iż w tym samym dniu będzie z nim w raju, lecz o to, że w tym dniu obiecał owemu skazańcowi, iż o nim nie zapomni, gdy będzie już Królem w Niebie. Pan Jezus stwierdził – „I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego” (E.Jana 3:13) BT

      Jeszcze nikt nie zagłosował.
      Proszę Czekać...
  2. Odnośnie wojska czy Świadkowie Jechowy omawiają też służby wojskowej zastępczej? Pytam bo znam przypadek osoby (osoby będącą Świadkiem Jechowy) którą dobrze znam i przyjęła służbę zastępczą w wojsku. Chcę wiedzieć czy to u nich jest normalne i do przyjęcia takie stanowisko w tej sprawie. Bardzo proszę o odpowiedź.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  3. Przepraszam za literówkę w słowie Jechowy prawidłowo powinno być Jehowy.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.