Kard. Crétineau opublikował zdobyte przez Watykan masońskie protokoły zawierające instrukcję zniszczenia chrześcijaństwa

12
20
watykan

,,A zatem, aby zapewnić sobie papieża o odpowiednich cechach, należy go najpierw ukształtować, bo ten papież będzie zasługiwał na panowanie przez pokolenie. Panowanie, o jakim marzymy. Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych, idźmy do młodych, a jeśli możliwe, nawet do dzieci. Wypracujecie sobie, niskim kosztem, reputację dobrych katolików i prawdziwych patriotów. Ta reputacja sprawi, że nasze doktryny dotrą zarówno do młodego duchowieństwa, jak i głęboko do klasztorów.’’

Frag. Dokumentów Loży Masońskiej Alta Vendita.

Dzisiejszą publikację chcemy rozpocząć od przytoczenia słów Rzymskiego teologa i filozofia chrześcijańskiego, Tertuliana. Ten znany Ojciec Kościoła wypowiedział znamienite słowa, które dziś powinny zostać wyryte w sercach wielu, którzy za prawdę uważają kłamstwo,,Prawda niczego się nie wstydzi i nie musi się ukrywać.’’ Do tych słów dodamy cytat wypowiedziany przez innego człowieka, z innych czasów i innej profesji. George Orwell w taki sposób wypowiadał się na temat prawdy: ,,Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.”

W roku 1859 francuski Kardynał Jacques Crétineau Joly opublikował zdobyte przez Watykan masońskie dokumenty w książce zatytułowanej: ,,Kościół Rzymski w obliczu rewolucji’’ (,,The Roman Church facing the Revolution’’). Dokumenty te pochodziły z loży masońskiej nazwanej Alta Vendita. W 1885 roku, 26 lat później, George Dillon opublikował angielski przekład tych dokumentów w książce ,,Wielka masoneria wschodnia zdemaskowana jako tajna siła stojąca za komunizmem’’ (,,Grand Orient Freemasonry Unmasked as the Secret Power Behind Communism’’).

Jak czytamy w tych dokumentach, loża masońska Alta Vendita otwarcie zadeklarowała, że jej „najważniejszym celem jest idea rewolucji francuskiej, ostateczne zniszczenie katolicyzmu, a także doprowadzenie do końca chrześcijańskiej idei”. Ale ogłoszenie tego zamiaru nie jest celem naszej dzisiejszej publikacji, ponieważ Masoneria od zawsze za głównego wroga uważała chrześcijaństwo. Co szczególnie zasługuje na uwagę to jest to, że w tych dokumentach zawarto instrukcję prowadzącą do wyżej wspomnianej destrukcji. Instrukcja Alta Vendita mówi:

„Naszym zamiarem nie jest pozyskanie papieży dla naszej sprawy, uczynienie z nich wyznawców naszych zasad, propagatorów naszych idei. To byłoby absurdalne marzenie i gdyby nawet tak się stało w jakimś stopniu, gdyby na przykład kardynałowie lub prałaci, z własnej woli lub niespodziewanie, poznali część naszych sekretów, to by nas zrujnowało. Sama ambicja doprowadziłaby ich do apostazji, żądza władzy zmusiłaby ich do poświęcenia nas. Tym, o co musimy zabiegać, czego powinniśmy szukać i oczekiwać, tak jak żydzi oczekują na Mesjasza, to papież odpowiadający naszym potrzebom.’’

Kilkadziesiąt lat później w tej sprawie George Dillon wspominał, że Masoneria to najbardziej mroczne stowarzyszenie jakie kiedykolwiek powstało. Dillon uważał i swoją opinię wyrażał publicznie, że prawdziwa idea Masonerii, ta, która jest znana jedynie wybranym, opiera się na satanizmie i kulcie diabła a celem nadrzędnym Masonerii jest przeniknięcie do struktur Watykanu a następnie zniszczenie chrześcijaństwa, które stoi na drodze ku pełni władzy. Powróćmy jednak do instrukcji loży masońskiej Alta Vendita:

,,W momencie, w którym na arenie dziejów pojawi się papież odpowiadający naszym potrzebom, będziemy mogli o wiele pewniej maszerować do ataku na Kościół, niż jedynie z broszurami naszych francuskich braci, czy nawet z angielskim złotem. Chcecie wiedzieć, dlaczego? Chodzi o to, by roztrzaskać skałę, na której Bóg zbudował swój Kościół a do tego nie potrzebujemy ani octu Hannibala, ani prochu, ani nawet broni. Potrzebujemy tylko, aby któryś z następców Piotra zamoczył w spisku choćby mały palec i ten mały palec będzie dla naszej krucjaty tak dobry, jak wszyscy Urbanowie II i wszyscy święci Bernardowie chrześcijaństwa.’’

Nie jest tajemnicą, że historia Kościoła Rzymsko Katolickiego została okraszona bardzo dużą ilością antypapieży. Historia Watykanu to ciągła walka o władzę i wpływy. Nie wiemy na ile, każdy z owych antypapieży przyczynił się do upadku ewangelii kosztem wzrostu wpływów Masonerii, wiemy jednak że istnieje bardzo znamienite proroctwo świętego Franciszka, które doskonale wpisuje się w to co już zostało opisane powyżej.Owo proroctwo zapowiada nadejście antypapieża, który poczyni znacznie większe szkody aniżeli wszyscy jego poprzednicy.

”W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. (…) Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić. (…) Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej. Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają, dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.”

Święty Franciszek z Asyżu.

Święty Franciszek z Asyżu w swojej wizji dostrzegł człowieka, który zostanie papieżem, jednak będzie on w sposób błędny wybrany do godności Papieża a zatem nim nie będzie.Ów człowiek będzie jedynie kardynałem w bieli, o którym mówi nam trzecia tajemnica fatimska. Czy to przypadek? Opis wizji świętego Franciszka może być odzwierciedleniem współczesnych czasów, gdzie nie ma już niczego, z czego by nie żartowano i czego by nie wyśmiewano. Powróćmy jednak kolejny raz do instrukcji loży Alta Vendita, która kończy się następującymi zdaniami:

,,A zatem, aby zapewnić sobie papieża o odpowiednich cechach, należy go najpierw ukształtować, bo ten papież będzie zasługiwał na panowanie przez pokolenie. Panowanie, o jakim marzymy. Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych, idźmy do młodych, a jeśli możliwe, nawet do dzieci. Wypracujecie sobie, niskim kosztem, reputację dobrych katolików i prawdziwych patriotów.Ta reputacja sprawi, że nasze doktryny dotrą zarówno do młodego duchowieństwa, jak i głęboko do klasztorów. Po kilku latach, siłą rzeczy, ci młodzi księża przejmą wszystkie funkcje, będą rządzić, utworzą papieską radę, zostaną wezwani do wyboru papieża, który będzie rządził. A ten papież, jak większość mu współczesnych, będzie musiał być mniej lub bardziej przesiąknięty zasadami włoskimi i humanitarnymi, które właśnie zamierzamy puścić w obieg.’’

Wolnomularze uważają się za ludzi wielkiego formatu, można pokusić się o stwierdzenie, że uważają się za nad ludzi, podobnie jak z resztą sam Hitler. Wolnomularze uważają się za tych, którzy mogą rozkazywać a przez to nadzorować system komunikacyjny, przemysł medialny, a także rejestrować, sprawdzać i cenzurować każdego człowieka wszystkich narodów ziemi. Mamy tutaj do czynienia z ogromnym kłamstwem, ci ludzie kontrolują światowy obieg pieniądza stąd tak duży nacisk kładzie się na stworzenie jak największej ilości banków centralnych, u których zadłużone są poszczególne Państwa a przez to każdy obywatel takiego kraju.

 

źródło: globalne-archiwum.pl

12 KOMENTARZE

 1. Wolnomularstwo zostało (jak się dowiadujemy z doskonałej książki „Kontrowersja Syjonu”, która przez 25 lat czekała na wydanie), opanowane przez inną siłę, która ma na celu nie tylko zniszczenie chrześcijaństwa, ale całej ludzkości:

  Rola, jaką odgrywała w rewolucji francuskiej inspirowana przez Illuminatów Wielka Loża
  Wschodu, ściągnęła podejrzenie także na Wolnomasonerię amerykańską. Jednakże otwartą debatę
  nad tym zagadnieniem uniemożliwiał fakt, że sam Waszyngton był głową bractwa masońskiego.
  Fakt ten posłużył także za główny argument obrońcom Wolnomularstwa (na zasadzie ‘implikacji
  przymiotu’), którzy wykorzystali pogrzeb Waszyngtona w 1799 roku na manifestację braterstwa ze
  zmarłym bohaterem. Jednocześnie publiczna debata zamarła, choć bardziej z poczucia szacunku dla
  niego, niż z zaspokojenia ciekawości. Mimo to, dwaj czołowi masoni, Amos Stoddard i wielebny
  Seth Payson, idąc za przykładem księcia Brunszwiku, publicznie oświadczyli iż Illuminaci
  przeniknęli szeregi Wolnomularstwa i działają pod jego szyldem.

  (…) W końcowej fazie rewolucji, trzech ludzi we Francji, Anglii i Ameryce jasno pojmowało jej
  naturę: że przebiegała zgodnie z planem odkrytym z dokumentów Illuminati w 1787 roku; że
  inspirowana była i kierowana przez tajne stowarzyszenie za pośrednictwem Wolnomasonerii; że
  uchował się tajny związek konspiratorów, planujących rewolucję światową i przygotowujących
  dalsze ‘gwałtowne niszczycielskie wybuchy’, przepowiedziane przez de Luchet’a.

  (…)Fakt, że rewolucja była zaplanowana i kierowana przez Illuminizm, znany był publicznie
  jeszcze przed jej wybuchem. Zadziwiająco trafną przepowiednią nie tylko przyszłego kursu
  rewolucji francuskiej, lecz wszystkich następnych, wydaje się dziś ocena i ostrzeżenie markiz de
  Luchet z 1789 roku:
  ‘Wiedzcie, że istnieje konspiracja faworyzująca despotyzm kosztem wolności; nieudolność
  kosztem telentu; występek kosztem cnoty; ignorancję kosztem światłości…. Celem tego
  stowarzyszenia są rządy nad światem…. i powszechna dominacja….. Nigdy dotąd świat nie stał w
  obliczu podobnej klęski….’
  90
  De Luchet dokładnie opisał rolę, do jakiej zmuszony zostanie monarcha w okresie Żyrondy
  (‘skazany będzie na spełnianie zachcianek otoczenia…,. wynoszenie do godności najbardziej
  zdegenerowanych osobników…. prostytuowanie własnego osądu przez podejmowanie decyzji
  uchybiających rozumowi’), oraz los Francji porewolucyjnej (‘Nie chcemy twierdzić, że rządy
  Illuministów równoznaczne są z zagładą kraju, lecz upadnie on tak nisko, że nie będzie się liczył w
  polityce światowej, i zmniejszy się jego zaludnienie…’) . Jeśli zlekceważymy to ostrzeżenie – wołał
  Luchet – nastąpi ‘seria klęsk o rezultatach ukrytych w mroku przyszłości… w postaci wiecznie
  żarzącego się ognia podziemnego, wybuchajacego od czasu do czasu gwałtownymi, niszczącymi
  eksplozjami’.
  Trudno wierniej oddać obraz wydarzeń ostatnich 165 lat, niż uczyniły to prorocze słowa de
  Lucheta. Przewidział on także ‘liberalnych i postępowych’ klientów rewolucji, pomagających
  przez następne 165 lat podsycać owe ‘gwałtowne niszczące eksplozje’:
  ‘w służbie systemu
  Iluministów nigdy nie zabraknie namiętności, ani władców omamianych złudą oświecenia,
  gotowych pociągniąć swe narody w otchłań przepaści
  ’. Przewidział wzmacnianie się kleszczy
  konspiracji: ‘
  przywódcy Zakonu nigdy nie wyrzekną się zdobytej władzy, ani nagromadzonych
  skarbów’
  . De Luchet wzywał Wolnomasonerię do oczyszczenia własnej stajni, póki czas:
  ‘czyż nie
  można obrócić masonów przeciw Illuminstom, ukazując im, że podczas gdy oni sami starają się
  utrzymać harmonię w społeczeństwie, tamci sieją wokół niezgodę i przygotowują się do
  ostatecznego zniszczenia ich własnego zakonu?
  ’ 165 lat poźniej w Wielkiej Brytanii i Ameryce
  rozlegały się podobne głosy, podobnie na próżno wzywające rządy do oczyszczenia administracji
  państwowej z Illuminati, teraz zwanych komunistami.

  Rewolucje Francuska, Angielska i Październikowa były realizowane zgodnie z tym właśnie planem, niesłusznie przypisywanym Masonom.

 2. Jak wielką bezrozumnością głupotą jest służenie diabłu w masonerii i walka z chrześcijaństwem!!! Wszystko się zaczęło od tego że Bóg poddał próbie aniołów w tym lucyfera który był aniołem najbardziej obdarowanym przez Boga . Bóg zapowiedział że przyjmie ludzkie ciałko , a lucyfer się zbuntował i zazdrościł jak Bóg może przyjąć ludzkie ciało które jest przecież niżej w hierarchi niż anioł . Część aniołów się zbuntowała za co Bóg strącił zbuntowane anioły szatanów i lucyfera które do dziś pałają nieustanną nienawiścią do Boga , a choć Boga dosięgnąć nie mogą to ścigają i chcą zniszczyć ludzi których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo . I teraz zobaczcie , są ludzie masoni , sataniści którzy wolą wybrać własne potępienie i nienawiść do Boga za to że Bóg umiłował bardziej człowieka niż aniołów . Mało tego stworzył ludzi , i oddał za nich życie . Jaka to wielka niewdzięczność i przewrotność ludzi którzy wybierają diabła . Nawet większa przewrotność niż pełnią same diabły…

 3. Jak można zostać Wolnomularzem ? Gdzie można się zapisać ? Ile dostanę na rękę ? Jak ktoś wie to niech pisze. Od razu się zapiszę. Pozdrawiam wszystkich zwolenników oczekiwanego rządu światowego i szlachetnych, dobrze wykształconych elitarystów.

  • jezeli nie masz władzy, nie tworzysz prawa lub nie masz majątku – to raczej do wolnomularzy nie wstąpisz. tam chcą ludzi umiejących manipulowac masami lub mającymi wplyw na polityke i media. Proś raczej Pana Jezusa i Maryję o wstawiennictwo do Pana Boga. Niezbyt szybko ale cie wysłucha;).

 4. Ludzie nie zniszczą nigdy prawdziwego chrześcijaństwa bo to nie oni są jego założycielami tylko Bóg.
  Apokalipsa przewidziała powstanie odstępczego kościoła uważającego się za ten jedyny (Wielka Nierządnica) który panuje nad królami całej ziemi od czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego.

  „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.” Apokalipsa 17:1-2

  https://www.youtube.com/watch?v=VAb6MH2An9o

  • bożek biblijny to demon, który kazał nazywać siebie bogiem. Jego uczynki to ludobójstwo, ciągłe wszczynanie wojen, domaganie się krwi z ofiar – po uczynkach można rozpoznać, kim był, a te jego obrzydliwe czyny są opisane w w starym testamencie i świadczą przeciwko niemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.