Malezyjski samolot pasażerski rozbił się na Ukrainie przy granicy z Rosją. Został zestrzelony

Malezyjski samolot pasażerski zestrzelony nad Ukrainą i RosjaZestrzelony samolot to boeing 777. Na podkładzie samolotu było 295 osób. Malezyjski samolot zniknął z radarów na wysokości 10 km.  Doradca szefa MSW Ukrainy: Malezyjski samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze

Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się dziś późnym popołudniem na terytorium Ukrainy, niedaleko od granicy z Rosją – podała agencja Interfax powołując się na źródła lotnicze. Na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób.

Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. 50 kilometrów przed wejściem w rosyjską przestrzeń powietrzną zaczął się zniżać. Źródła w ukraińskiej milicji poinformowały, że spadł w okolicach miasta Szachtarsk w obwodzie donieckim.

Amatorskie nagranie z miejsca katastrofy

“Ukraińska Prawda”: Samolot zestrzelony

Według informatorów gazety internetowej “Ukraińska Prawda” kontakt z samolotem utracono o godzinie 16.20 czasu lokalnego (godz. 15.20 w Polsce). “Ukraińska Prawda” pisze, że według jej źródeł maszyna została zestrzelona.

Doradca szefa MSW Ukrainy Andriej Łysenko również podał, że malezyjski samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze. Niedawno Łysenko informował, że separatyści dysponują bronią przeciwlotniczą.

Malezyjski samolot pasażerski zestrzelony nad Ukrainą i Rosja

“Takie rakiety posiadają tylko wielkie armie świata”

Major Mi­chał Fi­szer stwier­dził na an­te­nie TVN 24, że pro­ro­syj­scy se­pa­ra­ty­ści nie po­sia­da­ją po­ci­sków, które by­ły­by w sta­nie ze­strze­lić taki sa­mo­lot. – Ra­kie­ty da­le­kie­go za­się­gu zie­mia-po­wie­trze są w po­sia­da­niu tylko wiel­kich armii świa­ta i nie są do­stęp­ne na czar­nym rynku. Tylko takie po­ci­ski by­ły­by w sta­nie ze­strze­lić sa­mo­lot na po­dob­nej wy­so­ko­ści – mówił Fi­szer.

– Mogła to być ro­syj­ska lub ukra­iń­ska ra­kie­ta lot­ni­cza. Takie ze­sta­wy uży­wa­ne są przez naj­więk­sze kraje świa­ta – za­zna­czył major. Jego zda­niem można omył­ko­wo ze­strze­lić sa­mo­lot pa­sa­żer­ski. – Nie­wy­klu­czo­ne, że od­po­wie­dzial­ni za tra­ge­dię są bądź Ukra­iń­cy, bądź Ro­sja­nie. Ale na pewno ze­strze­le­nie było omył­ko­we. Nikt nie chciał­by ze­strze­lić po­dob­ne­go sa­mo­lo­tu – za­zna­czył Fi­szer na an­te­nie TVN 24.

We­dług in­for­ma­to­rów ga­ze­ty in­ter­ne­to­wej “Ukra­iń­ska Praw­da” kon­takt z sa­mo­lo­tem utra­co­no o go­dzi­nie 16.20 czasu lo­kal­ne­go (godz. 15.20 w Pol­sce). “Ukra­iń­ska Praw­da” pisze, że we­dług jej źró­deł ma­szy­na zo­sta­ła ze­strze­lo­na.

W ob­wo­dzie do­niec­kim trwa­ją walki mię­dzy ukra­iń­ski­mi si­ła­mi rzą­do­wy­mi a pro­ro­syj­ski­mi se­pa­ra­ty­sta­mi.

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

4
Dodaj komentarz

avatar
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
lotnikAdminlotnik Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
lotnik
Gość
lotnik

Sam ukraiński rząd oficjalnie zamknął przestrzeń powietrzną nad Doniecką i Ługańską Republiką Ludową od dniu 8 lipca br. co zostało mocno zasygnalizowane po tym gdy ukraiński samolot wojskowy Su-25 zbombardował miejscowość Śnieżnoje gdzie zginęło 11 cywili. Wtedy to powołując się na fakt zamknięcia przestrzeni powietrznej w tym obszarze ukraińskie władze oskarżyły Rosjan o prowokację polegającą na zbombardowaniu przez ich lotnictwo miejscowości Śnieżnoje. Kłamstwo wyszło na jaw po tym gdy zestrzelono jeden z samolotów jakie w tym czasie w okolicach Śnieżnoje wykonywały misje bojowe. Tym samolotem był Su-25 należący do ukraińskich sił zbrojnych.

lotnik
Gość
lotnik

A co on tam robił jak przestrzen powietrzna jest zamknieta?????