Nadchodzi III Wojna Światowa

według mojej analizy przepowiedni Nostradamusa ,
planów Masońskich takich jak „Plan trzech wojen światowych.”
oraz sytuacji gospodarczej na świecie i innych faktów .jest to najdokładniejszy plan 3 wojny w sieci.

przestawię moją hipotezę wydarzeń wojennych.
od siebie dodam parę SŁÓW do filmiku i parę Mapek by uzupełnić dziury w planie.


według mnie 3 wojna światowa została zaplanowana na 2027 rok .ma wybuchnąć w nocy o 3 .00 czasu europejskiego.

Dla przypomnienia, wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871.

Oto Masoński plan

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu.
Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu,
pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami,
będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy,
formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację,
otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu,
obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.

Jak wiadomo poprzednie wojny światowe poprzedzały kryzysy finansowe na ogromną skale,
tworzone przez te same grupy osób, które stały za obydwoma wojnami światowymi.
Taka sama sytuacja jest też aktualnie, a trzecia wojna nastąpi szybciej niż może wam się wydawać.
Osoby które teraz rezygnują ze stanowisk , wiedzą do czego to wszystko prowadzi.
politycy Doskonale zdają sobie sprawę że już niedługo “wybuchnie” kolejna i ostatnia światowa wojna,
A prezesi największych banków rezygnują z tak opłacalnych dla nich posad i chowają się w cieniu.
“nazbierali” oni już tyle pieniędzy, że nie potrzeba im więcej,
wiedząc co czeka cały świat. mając tą wiedzę i pieniądze mogą sobie kupować najlepsze bunkry,
robić zapasy i czynić resztę przygotowań, aby przetrwać ze swoimi rodzinami.

dzisiejsza sytuacja ekonomiczna jest niezwykle podobna do tej sprzed 2 wojny światowej.
tyle że w tamtych czasach postawiono na Niemcy .a w latach 80 tych MASONI postawili na chiny.

W Chinach żyje najwięcej ludności na świecie ,
wiedziano już o tym W Chinach pod koniec lat 70.
XX wieku wprowadzono regulację urodzeń pozwalającą na posiadanie tylko jednego dziecka.
to był jeden z powodów.

więc Masoni postanowili ,zainwestować w chiny [rozbujać ich gospodarkę] i wykorzystać ich do 3 wojny .
jako mięso armatnie ,

Gospodarka Chin jest najdynamiczniej rozwijającą się na świecie. W II kwartale 2010 roku nominalny PKB Chin szacowano na 1,337 bln $, co daje drugie miejsce na świecie za USA,
a przed Japonią (II kw. 2010 – 1,288 bln $).
Z najnowszych prognoz wynika, że do roku 2030 Chiny staną się światową potęgą gospodarczą nr 1.
Uwzględniając PKB realny chińska gospodarka już od 2001 roku znajduje się na drugim miejscu, a od 2010 roku Chiny są największym konsumentem ropy naftowej

Tak dynamiczny rozwój, który trwa od lat 80., jest efektem stworzenia korzystnych warunków dla inwestycji zagranicznych i transferu nowych technologii.
Do tych warunków można zaliczyć: niskie koszty pracy, zakaz strajków dla pracowników, niskie podatki, brak ograniczeń w ochronie środowiska i obietnica dostępu do ogromnego rynku zbytu.
Według socjologów, ważnym czynnikiem jest także tradycyjny szacunek wobec przedsiębiorczości i kult pracy,
który w XX wieku przyczynił się do sukcesu krajów zaliczanych do chińskiego kręgu kulturowego, tj. jak Japonia, Korea Południowa, Singapur czy Tajwan.

Na początku ogromną rolę w stymulowaniu inwestycji w Chinach odgrywała chińska diaspora na całym świecie, a w szczególności z krajów i regionów przez nią zdominowanych,
tj. jak Hongkong, Singapur czy Malezja. Ogromną rolę odgrywa również Tajwan, który – mimo napięć w sferze politycznej – integruje się z Chinami na płaszczyźnie ekonomicznej.
Szacuje się, że na kontynencie pracuje 1 mln obywateli Tajwanu, którzy stworzyli nawet 50 mln miejsc pracy. Inwestycje tajwańskie odpowiadają za ok. 10% zysków z chińskiego eksportu.

Po przystąpieniu Chin do WTO rośnie rola inwestorów z Ameryki i Europy. W 2005 roku inwestycje zagraniczne wynosiły ponad 70 mld $ i głównie pochodziły z USA,
Japonii i krajów Unii Europejskiej.

Według krytyków, Chiny stworzyły gospodarkę opartą na wyzysku swoich obywateli i braku poszanowania dla środowiska naturalnego,
w której główne profity są udziałem ludzi powiązanych z władzą. Dla przykładu w Chinach jest już 320 tys. osób, których majątek wynosi średnio 5 mln $.
90% z nich należy do partii rządzącej lub jest w bliskich relacjach z jej przedstawicielami. Z drugiej strony,
chińskie przemiany przyczyniają się również do awansu ekonomicznego rzesz zwykłych obywateli,
co mimo napięć społecznych pozwala się utrzymać partii rządzącej przy władzy.

Według badań przeprowadzonych przez ONZ[18], OECD[19] oraz CIA[20],
nierówności społeczne w Chinach są mniejsze niż w USA,
choć wyraźnie większe niż w krajach europejskich.
Rozwój gospodarczy Chin drastycznie wpłynął na liczbę osób żyjących poniżej granicy ubóstwa na świecie.
Według badań Banku Światowego, liczba mieszkańców Chin żyjących za mniej niż 1$ dziennie zmalała z 730 milionów (73,5%) w 1981 do 97 milionów (7,4%) w 2008.
Tym samym zmiany gospodarcze w Chinach odpowiadają za 85% zmniejszenia światowej populacji żyjącej poniżej granicy ubóstwa.
Liczba mieszkańców żyjących za mniej niż 2$ dziennie zmalała w tym okresie w Chinach z 972 milionów do 394 milionów.
Na świecie liczba ta pozostała na niezmienionym poziomie około 2,5 miliarda

Więc Masoni postawili na chiny ,i to chiny odegrają rolę NIEMIEC z czasów 2 wojny światowej.

Ale zanim wybuchnie 3 wojna światowa może dojść do stanu zagrożenia globalnym konfliktem nuklearnym.
Może być on spowodowany umieszczeniem przez U S A w Polsce .
pocisków przechwytujących SM-3 …http://www.globalsecurity.org/space/systems/sm3.htm
i SM-3 Block IIB,- http://www.globalsecurity.org/military/ … clight.htm
która będzie w stanie przechwytywać nawet potencjalne rakiety międzykontynentalne zdolne do rażenia terytorium USA.

więc jednym z elementów masońskiej gierki może to być celowe, wywołanie polskiego kryzysu rakietowego .
w celu odwrócenia uwagi związku radzieckiego od Ataku ze strony chin .
wywołanie kryzysu, miało by mieć na celu zwrócenie uwagi Związku radzieckiego ,na zagrożenie ze strony U S A>
a odwrócenie uwagi od planów wojennych CHIN.
A Tarcza Była by jednocześnie środkiem ochronnym dla U S A ,w czasie trwania 3 wojny światowej.

przyczyną [ polskiego kryzysu rakietowego] ,może stać się budowa tarczy antyrakietowej na terenach polskich .
ma to nastąpić pomiędzy 2018 a 2022  a co może wywołać konflikt pomiędzy ZSRR i USA.

Polski kryzys Rakietowy byłby podobny w skutkach do Kryzysu kubańskiego.
Kryzys kubański – stan zagrożenia konfliktem między dwoma supermocarstwami dysponującymi bronią atomową – ZSRR i USA,
który miał miejsce w dniach 15-28 października 1962 na Kubie.

Fragment artykułu

Stany Zjednoczone pozostają w pełni zaangażowane w realizację programu obrony antyrakietowej,
który już teraz wstępnie zapewnia ochronę naszym sojusznikom w NATO – napisał w liście do „Gazety” amerykański ambasador w Polsce

w nawiązaniu do opublikowanych 11 i 12 lutego artykułów nt. obrony antyrakietowej chciałbym jasno zobrazować stan polsko-amerykańskich prac na rzecz stworzenia instalacji obrony
antyrakietowej w Polsce w ramach NATO-wskiego systemu opartego na European Phased Adaptive Approach (EPAA, program obrony USA i sojuszników przed atakiem rakietowym z Iranu).
Stany Zjednoczone pozostają w pełni zaangażowane w realizację programu obrony antyrakietowej,
który już teraz wstępnie zapewnia ochronę naszym sojusznikom w NATO oraz siłom USA rozmieszczonym w Europie.
Prace te mają w całości finansowe pokrycie i zmierzają do pełnego wdrożenia trzeciego etapu EPAA w Redzikowie w 2018 r.

„Gazeta Wyborcza” cytowała projekt raportu przygotowanego przez Government Accountability Office [niezależna instytucja Kongresu USA zajmująca się m.in.
kontrolą wydawania publicznych pieniędzy], który – jak się wydaje – próbuje ustalić, czy będący jeszcze w fazie projektu system pocisków przechwytujących SM-3 IIB,
przewidziany do rozmieszczenia w czwartym etapie EPAA w 2022 r., będzie odpowiednio chronił terytorium USA przed zagrożeniem w postaci ataku pociskami balistycznymi.
Rząd Stanów Zjednoczonych będzie nadal analizował wyniki różnorakich badań na temat SM-3 IIB, a jednocześnie prace nad pełnym wdrażaniem EPAA będą posuwały się do przodu.

Warto zauważyć, że projekt raportu nie kwestionuje pierwszych trzech etapów EPAA, które mają w Stanach Zjednoczonych silne ponadpartyjne poparcie.
Miejsce na bazę w Polsce zostało wybrane, ponieważ taka lokalizacja – podobnie jak w przypadku siostrzanej bazy w Rumunii –
zapewnia optymalną równowagę między obroną terytorium Stanów Zjednoczonych a ochroną naszych sił i sojuszników w Europie.
Baza w Redzikowie odpowiada w rzeczywistości tej samej lokalizacji,
którą zamierzała wykorzystać poprzednia administracja amerykańska dla ochrony Stanów Zjednoczonych i Europy przed pociskami balistycznymi z Bliskiego Wschodu.

Tak jak staramy się wspólnie odpowiadać na pojawiające się zagrożenia, tak Polska może być najzupełniej pewna zaangażowania Stanów Zjednoczonych na rzecz kolektywnego bezpieczeństwa.

3 etap EPAA w Redzikowie Słupsk w 2018 r.

4 etap EPAA w 2022 r.

jak widać wojna nie rozpocznie się wcześniej niż przed ukończeniem budowy tarczy antyrakietowej.

więc sugerowana przez-menie data 2027 godz 3-00 w nocy czasu europejskiego. jest wysoce prawdopodobna .

mało tego potwierdza ją sekretny [zaszyfrowany] plan iluminatów .
zawarty w dokumencie NOSTRADAMUS ,wydanym w formie czterowierszy jako przepowiednie Michaela de Nostradame.

Persage II 3, 14
ciekawostką jest że liczba 3,14 nawiązuje do liczby {PI] ? = 3,14 według Biblii oznacza początek .
w tym przypadku być może oznaczać początek wojny .
nawiązuje też do daty 14 marca .3/14

fragment brzmi

Kiedy będzie ogłoszony i zawarty wielki pokój i ludzie będą się bawić,
W nocy jak złodziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty będą rzucone na śmieci,
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca,
Jeden ruszy na Ruś zajmując ogromne przestrzenie, a złociste strzały i płomienne grzyby będą burzyły jego miasta,
Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów ruszy na Europę,
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami.

jest rok 2022 USA buduje tarcze antyrakietową w Polsce co doprowadza polskiego kryzysu rakietowego .
kryzys jest sygnałem dla wszystkich wtajemniczonych do rozpoczęcia przygotowań wojennych.
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 368)Obrazek

rok 2023 chiny korzystając z zamieszania przygotowują się do 3 wojny . zajmują się zjednoczeniem Korei północnej z południową .
podpisują sojusz militarny z Laos ,Wietnamem ,Tajlandią . przejmują władzę w jap-oni i Taiwanie .
wchodzą w interesy z Kirgistanem ,Tadżykistanem,Uzbekistanem i Kazachstanem ,współpracą nawiązuje do dobrych stosunków,

jest rok 2027, ostatni kraj z paktu uni europejskiej podpisuje pakt przyłączenia się do uni .
w telewizji ogłoszone zostaje że za miesiąc wszyscy prezydenci ,
spotykają się w Brukseli aby podpisać dokument potwierdzający połączenie się wszystkich państw w jedno.

w tym czasie Chiny podpisują tajny pakt Z Iranem.-[Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca.]

rok 2027 miesiąc później , Europa staje się jednym wspólnym państwem .i zyskuje jedną wspólną walutę .
zostaje ogłoszone święto Narodowe .prawdopodobnie 14 marzec roku 2027.

rok 2027 14 marzec godz 3-00 w nocy czasu europejskiego.

gdy cała Europa idzie spać po hucznej zabawie ,z okazji święta narodowego ,
CHINY o 3-00 w nocy, rozpoczynają atak na ROSJE.
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 366)Obrazek

Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów ruszy na Europę,
IRAN przejmuje ziemie tureckie i przez może czarne rozpoczyna atak na Europe.
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 365)Obrazek

unia europejska widząc że Ukraina obrywa , wysyła lotnictwo na pomoc .
w tym samym czasie wojska chin i Iranu wchodzą na ziemię rumuńskie.i bułgarskie .
Bułgaria i Rumunia zamiast walczyć wita wojska atakujących.
fragment centurii.
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami.
Iran i chiny na wejściu oddają ziemie bez walki.
unia europejska wysyła całe lotnictwo na pomoc Ukrainie ,
ale chiny z przejętą Rosyjską Bronia są niepokonani.
ROZPOCZYNA się INWAZJA NA EUROPE.

UNIA EUROPEJSKA Widząc ŻE PRZEGRAŁA STARCIE POWIETRZNE.
I ŻE IRAŃSKIE WOJSKA ZAJĘŁY BUŁGARIĘ I RUMUNIE .I ŻE UKRAINA ZOSTAŁA ZDOBYTA.
A CHINY WCHODZĄ DO SŁOWACJI I POLSKI ,POSTANAWIA ODDZIELIĆ SIĘ ATOMOWĄ KURTYNĄ.
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 494)Obrazek

GINĄ MILIONY ALE CHINY WYCOFUJĄ SIĘ.NASTAJE ROCZNY BĄDŹ PAROLETNI PRZESTÓJ.
zostają skażone ziemie

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 361)Obrazek

zostanie odcięty internet ,i inne możliwości połączeń .
zablokowane ZOSTAJĄ dostawy żywności .
wina ex portu produktów żywnościowych z zagranicy .
większość ludzi zginie z głodu braku lekarstw .
cena transportu benzyny i żywności zwiększa się o 100 % .
konflikt blokuje transport z lekami i żywnością ,umiera drugie tyle .
tych co przeżyją dopada głód ,bieda i zarazki.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 362)Obrazek

Chiny i Iran wycofują się z europy ,chiny wracają na ziemie rosyjskie .
a Iran wycofuje się do Turcji ,i wspólnie atakują Egipt.
Egipt odpowiada atomem niszczy Iran .
Egipt zaatakowany z obu stron zostaje zdobyty.
unia europejska rusza na ratunek ,Egiptowi .
Egipt oblężony przez wojska chińskie i Irańskie .
zostaje wyzwolony przez wojska uni europejskiej.
unia chcąc zakończyć 27 letnią wojnę .zrzuca Atom na chiny .
chiny w odwecie z ziemi rosyjskich atakują Atomem Wielką Brytanię i U S A>

po zakończonych atakach ,UNIA WYGRYWA STARCIE.

chiny poddają się i oddają zdobyte ziemie i całą władzę ,uni europejskiej.
Apokalipsa 13, 1-7 .I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc
oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć

W taki sposób unia europejska chce przeistoczyć ,W Unię państw zjednoczonych .bądź [UNIE ŚWIATOWĄ] nad nazwą jeszcze pracują.
tak to mniej więcej zostało zaplanowane .

ale to nie wszystko Biblia wspomina coś o 3 dniach ciemności.
to wydarzenie najprawdopodobniej nastąpi podczas przestoju wojsk chin .

w czasie trwania 3 wojny , ziemie czekają 3 dni ciemności

Zaraz tez po ucisku owych dni słonce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku;
gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać
narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
niebieskich z wielka mocą i chwała. [Mt 24,29-24,30]

w telewizji 2 tygodnie przed zdarzeniem .zostanie podana informacja o komecie lecącej w stronę ziemi.
kometa lecąca w stronę ziemi tuż przed zderzeniem ,zostanie przecięta drugą lecącą z przeciwległej ,w formie krzyża .
po zderzeniu cień tych dwóch zderzonych komet na tle słońca utworzy krzyż
po całym widowisku ,pył z roztrzaskanych komet .
unoszący się w przestrzeni utworzy wielką chmurę ,co spowoduje zaćmienie słońca .
i chmura zatrzyma promienie słoneczne na 3 dni.tak że ziemia pogrąży się w ciemności.
energia zderzonych komet doprowadzi do drgań ziemskich , dojdzie do trzęsień i wybuchów wulkanicznych.

według mnie jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza , wydarzeń czasów apokalipsy

art:http://davidicke.pl/forum/nadchodzi-iii-wojna-swiatowa-t11645.html

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

22 thoughts on “Nadchodzi III Wojna Światowa”

 1. JESTEŚ PEWNA ŻE WSZYSTKIE KRAJE SIĘ ZŁĄCZĄ W UNI ????
  A DLACZEGO ROSIJA OD RAZU NIE UŻYJE ATOMU TO MOŻE WTEDY BĘDĄ MNIEJSZE STRATY W LUDZIACK JESTEŚ PEWNA CO DO ROKU NO TO CHYBA TROSZKĘ ZADŁUDO BO JUŻ SĄ KONFLIKTY .WOJNA MOŻE WYBUCHNĄĆ W KARZDEJ CHWILI

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 2. czytałam ten artykuł.. i właściwie nie wiem co myśleć a może mi napiszesz na mojego e maila skąd masz takie poglądy wiedze bo mówisz tu też o masonach i to mnie bardzo zaintersowało … mam nadzieje że się odezwiesz bo mam wile pytań na które sądze bym uzyskała odpowiedz od Ciebie

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 3. Ciekawa teoria, jednak co do 3 dni ciemności to odsyłam do lektur na temat kultury starożytnego Sumeru, polecam książkę „Dwunasta Planeta” autor Zecharia Sitchin. Jest w nim mowa o olbrzymim ciele niebieskim (planeta lub planetoida), która co 3600 lat przelatuje przez nasz układ. Naukowcy też są zdania że na pole magnetyczne naszego układu słonecznego wpływa jakiś duży obiekt, lecz jeszcze go nie znaleźli i zastanawiają się jak wielką ma orbitę że go nie widać. Moim zdaniem to też ciekawa teoria.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 4. Persage II 3, 14
  ciekawostką jest że liczba 3,14 nawiązuje do liczby {PI] ? = 3,14 według Biblii oznacza początek .
  w tym przypadku być może oznaczać początek wojny .
  nawiązuje też do daty 14 marca .3/14
   

   

  Mamy marzec, 2014 roku (3.14) i wojnę na Ukrainie  w powietrzu. Coś mnie thchnęło na tę datę i myślę nad nią. Przypadek ?

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 5. Niech zgadnę… jesteś gimbusem (dowód: karygodne błędy ortograficzne. "Wspulne", poważnie?), albo permanentnym bezrobotnym…

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 6. JA MAM TAKĄ PROŚBĘ DO TEGO KOGOŚ KTO PISAŁ TE BREDNIE NA TEJ STRONIE WYSSANE Z DUPY. NIE PAL JUŻ TYLE TEGO ZIELSKA CZŁOWIEKA BO CI MÓZG WYJADŁO I BREDZISZ JAK POTŁUCZONY….

  WEŹCIE SIE JEEBNIJCIE W TE MÓZGI LUDZIE ONI JUŻ WIEDZĄ KTÓREGO ROKU CO BĘDZIE Z WYPRZEDZENIEM – KTO CZYTA TAKIE BZDURY ?? TYLKO GŁOWE SOBIE BĘDZIE ZAŚMIECAŁ TAKIMI BAJKAMI NAPISANYMI PO SPALENIU WIELKIEGO GIBONA. NOSTRADAMUSY OD SIEDMIU BOLEŚCI…

  POZDRAWIAM ,A I WIECEJ PRZEBYWAJCIE NA ŚWIEZYM POWIETRZU LUDZIE I NIE PISZCIE TAKICH GŁUPOT ,ZAJMIJCIE SIE CZYMŚ PORZYTECZNYM !:d

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 7. I po co kolejna wojna?Ludzie głupi którzy się boją chcą jej najczęściej.No ale po co to?Głud,panika,śmierć wielu ludzi tylko dlatego że każdy będzie miał swoje prawa.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. co ty opisałeś jakieś głupoty to właśnie Rosja ma 8500 najwięcej bomby atomowych a po Rosi ma usa 7700a a chiny majom 240 widać że coś ci dolega zgłoś się do lekarza

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 8. Jeśli interprerpretować to całą Biblię. Autor nie uwzględnił, że podczas lub pod koniec wojny przyjdzie Antychryst, a wcześniej jego prorok. Oni będą postaciami które zaniechają wojnę czyniąc „cuda” (blue beam). Oprócz tego III wojna nie jest końcem, tylko początkiem końca, bowiem ma ona przekonać ludzi że jest ona Apokalipsą opisywaną w Biblii. A tak nie jest, po III wojnie poswstanie globalne państwo z Antychrystem na czele, który ogłosi się dosłownie Bogiem. „Królowie zasiądą jak władcy na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem” a ludzie otrzymają znak bestii (kod kreskowy) (Obj) Wtedy nadejdzie właściwa Apokalipsa.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Jaki antychryst? z tego co czytałem to Jezus ma przyjść ponowie.Będzie królem Polski, mają z nim wybudować jakieś centrum duchowe w Polsce. Maja być jakieś nowe prawa pisane, wszystkie tajemnice istnienia człowieka mają być wyjaśnione. Może się mylę, może faktycznie będzie antychryst. Pytanie tylko kiedy to będzie

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 9. ale pierdoly lepiej walnac atomem w yellowstone i masz pozamiatane usa oraz trzy dni ciemnosci

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 10. super w 2027 r bd mial ok 36 lat wiec chetnie oklepie mordy kazdemu co bd fikal do polski:D

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 11. No cóż trudno dać wiarę czyjemuś widzimisię. Każdy artykuł taki….Znam nawet odpowiedź na mojego posta NIe czytaj

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 12. „Może Czarne” – wypociny analfabety. Iran to taka potęga że samodzielnie nei da rady Turcji, drugiej armii w Nato po Usa. Rosja jest w stanie unicestwić Chiny uderzeniem nuklearnym ma 5-6 razy więcej głowic niż Pekin, w dodatku przewaga technologiczna mimo wszystko jest po stronie Rosji. Chińczycy mają kłopot z kopiowaniem silników lotniczych z lat 70-80 ich resursy są połowe niższe niż rosyjskich oryginałow. Co na to Usa? Ich armia technologicznei wyprzedza chińską o dwie dekady, flota USA jest równa sile pozostałych flot wojennych na świecie. Autor nie ma pojęcia o logistyce, myśli że Chiny są w stanie rzucić do boju 100mln armię 🙂 W trampkach i z bambusami? Co będą jeść?

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Dziękuję za znalezienie błędu. Nikt nie jest nieomylny tak samo Ty w swoim komentarzu 🙂
   Pozdrawiam

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  2. opowiem tak”główny wódz Chin powie swym dowudzca tak atakujcie nie durzymi grupkami zeby nie rzucac sie w oczy takimi po 2 -3 mil:D

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 13. 2034 dopiero 🙂

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 14. Macie naprawdę rewelacyjna wyobraźnię. Wszystko fajnie ale poproszę źródło do oryginału centurii Nostradamusa. Za dużo na komputerze graliście a za mało w piłke z chłopakami na powietrzu

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 15. Ja bym raczej drukował broń drukarką 3d za 15 000zł makerbot replicatorem 2.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 16. Ujmę to tak: jeśli Chiny zaatakują Unię Europejską, to też powitam chińskich żołnierzy chlebem i wódką! Każdy, kto bedzie wrogiem tego neofaszystowskiego tworu, bedzie moim sojusznikiem!

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Według mnie, III wojna św. zacznie sie na twardej jesieni w tym roku.Z reszta nie tylko według mnie; wpisz w google Ksenia Kosariewa.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
  2. I Ja dołączam się do tego, chętnie powitam mając 37 lat armie Chińską jako wybawicieli

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.