Pole magnetyczne Ziemi ulega ciągłym zmianom

Od ponad dwóch lat instrumenty na pokładzie satelity Swarm Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) badają zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi. Choć niewidoczne, pole magnetyczne i prądy elektryczne w okolicach Ziemi generują skomplikowanie niezmierzone siły, które mają wpływ na nasze codzienne życie.

Uruchomiony pod koniec 2013 roku Swarm dokonuje pomiarów i rejestruje różne sygnały magnetyczne z ziemskiego rdzenia, płaszcza, skorupy, oceanów, jonosfery i magnetosfery – przedsięwzięcie będzie trwać kilka lat, zanim misja dobiegnie końca.

pole magnetyczne ziemi

Pole magnetyczne może być traktowane jako ogromna bańka, która chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i elektrycznie naładowanymi cząstkami atomowymi, które bombardują Ziemię w wiatrach słonecznych.

W tym tygodniu przedstawiciele Living Planet Symposium przedstawili nowe wyniki badań z konstelacji satelitów Swarm, by pokazać, że nasze pole magnetyczne słabnie i wzmacnia się, a przede wszystkim – jak szybko odbywają się te zmiany. Powyższa animacja pokazuje natężenie pola magnetycznego Ziemi i jak zmieniła się między rokiem 1999 a majem 2016 r.

Niebieski kolor przedstawia obszary, gdzie pole jest słabe, a czerwony regiony, gdzie pozostaje silne. Do tworzenia map, oprócz satelity Swarm, wykorzystano dane z instrumentów: CHAMP i Ørsted.

Na animacji widać, że pole magnetyczne słabnie o ok. 3,5 proc. w wysokich szerokościach geograficznych w Ameryce Północnej, a wzmacnia się o 2 proc. w Azji. W regionie, gdzie pole jest najsłabsze – Anomalia Południowego Atlantyku – wędruje w kierunku zachodnim, a dodatkowo jeszcze słabnie o 2 proc.
W dodatku magnetyczny biegun północny wędruje na wschód, w stronę Azji.

Druga animacja pokazuje szybkość zmian pola magnetycznego Ziemi w latach 2000 – 2015. Regiony, w których zmiany pola spowolniły, są wyświetlane na niebiesko, gdy czerwone przedstawiają, gdzie uległy przyspieszeniu. Zmiany w polu spowolniły w pobliżu Południowej Afryki, ale zmieniały się szybciej w Azji.

Naukowcy uważają, że za powstanie pola magnetycznego odpowiada przede wszystkim ocean płynnego, wirującego żelaza, które tworzy jądro zewnętrzne naszej planety, 3 tys. kilometrów pod naszymi stopami. Działając jak prądnica w dynamo rowerowym, wytwarza prąd elektryczny, a tym samym pole magnetyczne ulega ciągłym zmianom.

Uważa się, że przyspieszenie natężenia pola związane jest ze zmianami w sposobie, w jakim to płynne żelazo przepływa i oscyluje w zewnętrznym rdzeniu.

Chris Finlay, starszy naukowiec DTU Space w Danii uważa: „Dane ze Swarm obecnie pozwalają nam na tworzenie map ze szczegółowymi zmianami w ziemskim polu magnetycznym nie tylko na powierzchni Ziemi, lecz także na dole, na krawędzi swojego regionu źródłowego w rdzeniu.

Zdaniem naukowców zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi nie wywierają na nas większego znaczenia. „To, że pole magnetyczne w jednym miejscu słabnie, a w drugim wzmacnia, nie oznacza, że jesteśmy narażeni na poważne tego konsekwencje” – powiedział Rune Floberghagen, kierownik misji Swarm.

źródło: krolowa-superstar
Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.