Populacja muzułmańska w Europie potroi się do 2050 r., Nawet przy „zerowej migracji” – badanie

0
31
Imigranci w Europie

Ludność muzułmańska w Europie będzie się mnożyć, nawet jeśli całą migracje zatrzyma się na stałe, wykazały badania. Z drugiej strony, prognozy przewidują, że aż 76 milionów muzułmanów będzie mieszkać w Europie do 2050 roku.

Ankieta przeprowadzona przez Pew Research Center, „Rosnąca populacja muzułmańska w Europie”, wróży Europie kiepską przyszłość. Obecnie Europa liczy 25,8 milionów muzułmanów. Powołując się na szeroki zakres danych, jest to próba sprawdzenia, jak wielkość populacji muzułmańskiej w Europie może się zmienić w nadchodzących dziesięcioleciach, w zależności od poziomu migracji.

Wszystkie trzy scenariusze – zero, średni i wysoki – rozważane przez naukowców dały wymierny rezultat: liczba muzułmanów w Europie wzrośnie w każdym przypadku migracji, ponieważ są młodsi i „mają wyższą płodność (jedno dziecko więcej na kobietę, średnio) niż inni Europejczycy, odzwierciedlając globalny wzorzec. „

Zgodnie z pierwszym scenariuszem „zerowej migracji” populacja muzułmańska w Europie miałaby wzrosnąć z obecnego poziomu 4,9 procent do 7,4 procent (około 36 milionów) do roku 2050, nawet jeśli „cała migracja do Europy miałaby się trwale zatrzymać. „

Drugi, „średni” scenariusz migracji zakłada, że ​​napływają uchodźcy, ale „normalni” imigranci przybywają z powodów innych niż ucieczka przed wojnami i niestabilność. W tych warunkach muzułmanie mogliby stanowić 11,2 procent (59 milionów) populacji Europy w 2050 roku.

Trzeci „wysoki” scenariusz migracji, w którym duży napływ głównie muzułmańskich migrantów odnotowywany w latach 2014-2016 trwa nieprzerwanie, obrazuje znacznie bardziej pesymistyczny obraz. W tym przypadku muzułmanie mogliby liczyć 14 procent (75 milionów) populacji Europy do 2050 r. – prawie trzykrotnie więcej niż obecna liczba.

Jeżeli tak się stanie, oczekuje się, że kilka dużych krajów europejskich będzie musiało przejąć większość ciężaru. W Szwecji prawie jedna trzecia ludności (4,5 miliona lub 30 procent) byłaby muzułmanami, podczas gdy w Austrii i Niemczech muzułmanie stanowiliby do 19 procent populacji.

Ponadto, jeśli wysoka migracja potrwa do 2050 roku, udział muzułmanów w Wielkiej Brytanii wzrośnie do 17,2 procent, Finlandii do 15 procent, a Norwegi do 17 procent.

Muzułmanie w Europie

Oczekuje się, że populacja muzułmańska w Europie wzrośnie we wszystkich trzech scenariuszach – i ponad dwukrotnie w scenariuszach migracji średniej i wysokiej.

Muzułmanie w Europie

Podczas gdy niektórzy z tych muzułmanów „nie określiliby muzułmańskiej tożsamości jako istotnej w ich codziennym życiu,” dla innych, islamska tożsamość „głęboko kształtuje ich codzienne życie.” W międzyczasie „nie wszystkie dzieci urodzone przez muzułmanki ostatecznie utożsamiają się jako muzułmanie, ale dzieci są zazwyczaj bardziej skłonne do przyjęcia religijnej tożsamości rodziców niż jakakolwiek innej.”

Muzułmanie w Europie

Naukowcy stwierdzili, że trudno jest – jeśli nie niemożliwe – przewidzieć przyszłe poziomy migracji. „Chociaż żaden z tych scenariuszy nie będzie odzwierciedlać dokładnej liczby jaka jest przewidywana, każdy z nich dostarcza zestaw nieokreślonych parametrów, z których można wyobrazić sobie inne możliwe wyniki” – dodał.

Kryzys doprowadził do powstania skrajnie prawicowych partii, korzystających z popularnych obaw przed masową migracją. Aby powstrzymać napływ migrantów, UE podjęła poważną zmianę polityki, wprowadzając surowsze kontrole graniczne i surowsze kryteria kwalifikowalności dla nowo przybyłych migrantów.

źródło: rt.com

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o