Rozbłyski słoneczne zakłócą nadawanie programów CBC

Intensywne rozbłyski promieniowania słonecznego nie raz zakłócały sygnały nadawcze na Ziemi. Radiacja słoneczna ma możliwość wywierania wpływu na ziemską komunikację radiową (głównie satelitarną).

W ciągu najbliższych kilku dni kanadyjska radiotelewizja publiczna CBC ostrzega przed tym, że może doświadczać licznych przerw w emisji swoich programów w związku ze zwiększoną aktywnością słońca.

Wzmożona interferencja słoneczna wiąże się teraz z tzw. porą tranzytową, która występuje około równonocy (czyli dwa razy w roku, około 20 marca i 22 września). Wówczas słońce emituje duże ilości promieniowania mikrofalowego, które jest w stanie rozproszyć sygnały pochodzących z transponderów satelitarnych.

Porównanie Ziemi do wyrzuconej plazmy ze słońcaPorównanie Ziemi do wyrzuconej plazmy ze słońca

CBC spodziewa się najgorszego odbioru w ciągu najbliższych czterech dni, mniej więcej pomiędzy 16:30 a 16:50.

Czas trwania rozbłysku słonecznego waha się od kilkunastu minut dla najsłabszych zjawisk aż do około półtorej godziny w zjawiskach najbardziej intensywnych. Podczas rozbłysku emitowane są ogromne ilości energii w postaci fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) oraz strumienie cząstek (elektronów, protonów, jonów) o prędkościach dochodzących do 70% prędkości światła.

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.