Sahara coraz bardziej deszczowa i zielona

sahara

Polscy naukowcy, wraz ze swoimi kolegami z Włoch i Anglii, przebadali zmiany w rozkładzie i intensywności opadów w Afryce. Okazało się, że na tle ostatniej dekady Sahara, największa pustynia świata, stała się bardziej wilgotna i zielona.

Zazieleniająca się Sahara była tematem naszego pierwszego artykułu, który zamieściliśmy we wrześniu 2002 roku, na łamach startującego wówczas serwisu. Napisaliśmy wtedy, że na zdewastowane przez susze w latach 70. i 80. rejony Afryki Północnej, ponownie wraca życie.

Ze zdjęć satelitarnych wynikało, że roślinność powoli powracała na szeroki pas ziemi, ciągnący się od Mauretanii po Erytreę. Głównym powodem cofania się pustyni były zwiększone opady deszczu w tym regionie. Naukowcy cytowani przez pismo „New Scientist” twierdzili wtedy, że w wielu wioskach sytuacja ludności znacznie się poprawiła, głównie dzięki bardziej sprzyjającym warunkom dla rolnictwa.

sahara

Dzisiaj, po upływie 13 lat, możemy śmiało stwierdzić, że zmiany klimatyczne nadal postępowały, zmieniając oblicze jednego z najbardziej surowych obszarów na naszej planecie. Udowodniają to najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowy, w skład którego wchodzili m.in. naukowcy z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Badacze analizowali rozkład oraz natężenie sumy opadów, na podstawie danych satelitarnych, w subsaharyjskiej części Afryki, na tle ostatnich 10 lat. Następnie porównali je z danymi zgromadzonymi przez amerykańskie Centrum Prognozowania Klimatu (CPC). Otrzymali bardzo szczegółowe mapy wskazujące w których miejscach Czarnego Lądu suma opadów wzrosła, a gdzie obniżyła się, i w jakiej skali.

Najciekawsze dane dotyczyły sahelu, czyli obszaru stanowiącego pogranicze Sahary i sawanny. To najbardziej żyzny obszar w Afryce, gdzie mieszka najwięcej ludzi. W Senegalu, Mauretanii, Mali, krajach zachodniej Afryki, Republice Środkowoafrykańskiej i w Etiopii, średnia suma opadów zwiększyła się co najmniej o 30 mm.

Anomalie w sumie opadów w latach 2001-2010 w AfryceAnomalie w sumie opadów w latach 2001-2010 w Afryce

To bardzo dobra wiadomość dla tamtejszej społeczności, która na obszarach sahelu uprawia zboża i gumę arabską. To właśnie ten obszar wyrył się nam w pamięci na dramatycznych obrazkach w telewizji przed 30-40 lat, gdy na skutek suszy zmarło tam kilkaset tysięcy ludzi, w znacznej mierze dzieci.

Choć od tamtego czasu susze powracają co jakiś czas, to jednak na szczęście nie są już tak dotkliwe. Ostatnia susza dotknęła sahel w 2010 roku. Odnotowano wówczas najwyższe w historii meteorologii temperatury. W Nigrze i Czadzie upał sięgał nawet 48 stopni w cieniu. Wzrost sumy opadów świadczy o tym, że w tamtejszym klimacie następują zmiany, które mogą dobrze rokować na następną dekadę.

Jednak wyniki badań przynoszą też inne odkrycie, a mianowicie wzrost sum opadów nie nastąpił równomiernie. W jednych regionach deszcze padają znacznie częściej, podczas, gdy w innych pojawiają się coraz rzadziej. Tak jest w pasie okołorównikowym, od Nigerii przez Kamerun i Gabon po oba Konga. Tam suma opadów zmniejszyła się w ciągu ostatnich 10 lat o 30 mm.

Szczególnie daje się to we znaki w Nigerii, która jest najbardziej zaludnionym krajem w Afryce i jednocześnie jedną z trzech największych tamtejszych gospodarek. Jeśli sumy opadów utrzymają się na niższym wobec normy poziomie, może mieć to bardzo zły wpływ na tamtejszą gospodarkę.

Trzeba pamiętać, że aż jedną trzecią całkowitego PKB kraju stanowi rolnictwo, zaś ziemie uprawne zajmują 33 procent powierzchni kraju, a pastwiska 46 procent. Istotną informacją jest także to, że rolnictwo nie zaspokaja potrzeb żywnościowych wszystkich mieszkańców. Jeśli pogoda będzie niesprzyjająca, sytuacja może się znacząco pogorszyć.

Anomalie w wegetacji w latach 2001-2010 w Afryce Anomalie w wegetacji w latach 2001-2010 w Afryce

Naukowcy przeanalizowali także dane na temat zazieleniania się i wegetacji. Okazało się, że nieznacznie, ale jednak, wzrosła skala wegetacji na przeważającym obszarze Afryki, zwłaszcza w południowo-zachodnich regionach sahelu. To kolejne bardzo dobre wiadomości dla tamtejszych rolników. Jeśli miejscowe władze odpowiednio wykorzystają te zmiany klimatyczne, jest szansa, aby podnieść poziom życia ludności.

źródło: TwojaPogoda.pl

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.