Fala imigracji może wywołać epidemię w Europie

,,W ciągu ostatnich czterech lat wśród uchodźców wystąpiła odra, tyfus, żółtaczka typu A, krymsko-kongijska krwawa gorączka oraz paraliż dziecięcy.’’

Oświadczenie Światowej Organizacji Zdrowia.

Ktoś niedawno w Polsce śmiał stwierdzić, że wraz z napływem imigrantów z innych kontynentów mogą do Europy przeniknąć również i tamtejsze choroby, już od wielu setek lat nie występujące w krajach Europejskich a przynajmniej nie na masową skalę. Tego typu opinii było wiele, między innymi wyraził ją Jarosław Kaczyński. Oczywiście bardzo szybko stał się to temat taboo, ponieważ Europejczyków można piętnować, natomiast nielegalnych imigrantów już nie, wydaje się, że o nich należy jedynie mówić dobrze jak o zmarłym. Ale czy rzeczywiście istnieje zagrożenie, które zostało już zauważone przez wielu polityków a także ludzi świata nauki?

Read more