Monitoring Bezpieczeństwa Ziemi

Codzienna porcja informacji ze świata: Niewiarygodne, Kataklizmy, UFO, Zagrożenia dla Ziem, Trzęsienia Ziemi, Wojna…Koniec Ameryki

Proroctwa na lata 2013 – 2018 – Planeta X – Koniec Ameryki – Naukowe dowody na potop biblijny – oglądaj wykład

Planeta X – Nibiru (marduk= czerwony krzyż) która co pewien czas przelatuje niedaleko Ziemi powoduje na naszej planecie zmiany klimatu, wzmożoną aktywność wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami i wiele kataklizmów.