Plany Szatana ucieleśniają się na naszych oczach

Apokalipsa

Plany Szatana odnośnie pokonania i ujarzmienia ludzkości są opisane w licznych miejscach Pisma Świętego. Już w zaraniu naszej historii wróg rodzaju ludzkiego od początku czasów intrygujący przeciwko Bogu i wszystkiemu co Ten stworzył, namówił naszych prarodziców, Adama i Ewę, ażeby nie zawierzyli Słowu Bożemu! Ale będąc przebiegłym i podstępnym nie zaatakował on Boga otwarcie.

Read more