UE zażąda stanowczego POTĘPIENIA przez polski rząd MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

UE żąda potępienia marszu niepodległości

„Parlament Europejski wzywa polski rząd do podjęcia odpowiednich działań i stanowczego potępienia ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie w sobotę, 11 listopada” – taki zapis może się znaleźć w rezolucji dot. praworządności w Polsce.

[…]