Potężne trzęsienie ziemi w największym mieście Alaski. Zniszczone budynki, drogi i mosty

Alaska trzęsienie ziem

Anchorage, największe miasto Alaski, nawiedził potężny wstrząs. Szkody są określane jako poważne. Zawaliło się wiele budynków, są też zniszczone drogi i mosty. Część miasta nie ma prądu i wody.

[…]