Przepowiednie, które spełniają się na naszych oczach

przepowiednie krolowej saby

Przypominamy przepowiednię królowej Saby, która opisywała koniec świata, poprzez zdarzenia, które będą go poprzedzać. Dwóm można przypisać spełnienie, a trzecia jest w trakcie spełniania się. Wymienia się także kilka znaków charakterystycznych, które mają się objawić ludziom przed końcem świata.

Read more

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

Jezus pojawił się na ziemi 2000 lat temu i przepowiedział wszystko

Przepowiednie Jezus

„Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages” 1970 rok.

Read more

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

Proroctwa na XXI wiek. III Wojna Światowa, Silna Polska, upadek asteroidy

przepowiednie

Należy zaznaczyć, iż przepowiednie dotyczące tak zwanego końca Świata, były przekazywane również Świętym oraz Sługom Bożym Kościoła Chrześcijańskiego i tak dla przykładu według Lodovic’a Rocca, włoskiego Zakonnika, franciszkanina i proroka, który zmarł po przeżyciu 92 lat, w 1849 roku na przemienionej i „uzdrowionej” Ziemi, Polska będzie Nowym Narodem Wybranym i połączy wszystkie kraje słowiańskie i inne państwa ościenne w jedno olbrzymie Chrześcijańskie Imperium, którym będzie rządził Król wywodzący się z prastarego rodu Piastów.

Read more

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

Proroctwa i znaki zapowiadające globalne przemiany

Jednym z bardziej widocznych znaków czasu, wielu ów znak nazywa dosłownie znakiem czasów apokaliptycznych jest eksplozja wiedzy, z którą mamy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach. Cybernetyka, nanotechnologia, cyborgizacja człowieka, nauka o systemach sterowania, przekształcanie i przekazywanie informacji, które ma ogromne znacznie w życiu nowoczesnego człowieka, to wszystko już wkrótce może po przez pionierskie formy z nową siłą oddziaływać na całą cywilizację. Jednak to nie wszystkie znaki współczesnych czasów.

Otóż należy także odnotować, że przez użycie fal radiowych i konstrukcję radioteleskopów, człowiek po raz pierwszy wyruszył w przestrzenie kosmiczne, kreując i tworząc coraz to bardziej niesamowite historie chociażby o istotach pozaziemskich. Nie można także przejść obok nasilających się chorób zakaźnych. Ośrodki i stacje badawcze zwalczające choroby zakaźne zarejestrowały wzrost chorób wywoływanych przez drobnoustroje odporne na antybiotyki. Wzmaga się epidemia AIDS i Eboli. Także coraz częściej w telewizji możemy zobaczyć spustoszenie wywołane trzęsieniem ziemi.

Kataklizmy liczone w sześciu oraz siedmiu stopniach skali Richtera w latach pięćdziesiątych powtórzyły się pięciokrotnie, w latach sześćdziesiątych trzynastokrotnie, w latach siedemdziesiątych aż pięćdziesiąt jeden razy. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to blisko sto takich przypadków. To wszystko wskazuje nam, że dochodzi do globalnych przemian na naszej planecie. Ten fakt nie ulega wątpliwości, jedyne, co można jeszcze zrobić to zadać pytanie o to ile procent w owych zmianach stanowią czynniki naturalne a ile sztuczna ingerencja człowieka a konkretnie tajnych badań naukowych?

Istnieją także znaki natury duchowej. W pierwszym rzędzie możemy postawić fałszywych proroków, czy też zbawicieli świata, którzy dosłownie, co kilka miesięcy są na nowo kreowani przez światowe media. Gwałt i przemoc zakrólowały na ulicach wielkich miast. W samych Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach przestępczość wzrosła o blisko sześćset procent.W tym wszystkim można zadać pytanie czy aby współczesna cywilizacja nie upodabnia się do społeczeństwa przedpotopowego?

Pamiętajmy także o tych proroctwach, które miały poprzedzać czasy ostateczne a które wypełniły się na naszych oczach. Ewangelia jest głoszona na wszystkich kontynentach. Izrael odrodził się jako niezależne państwo (Ez.4:3-6). Żydzi zdobyli Jerozolimę (Dn.9:27). Bronie masowej zagłady znalazły się w niepewnych rękach (JI 2:30). Odrodzone Rzymskie Imperium wkracza na arenę dziejów w postaci Zjednoczonej Europy (Dn.2:40-44). Króluje globalny przekaz telewizyjny (Ap.11:9-10). Organizacja GATT otwarcie przygotowuje się do wprowadzenia światowego rządu (So.3:9). I wreszcie na koniec to sam człowiek staje się coraz bardziej egoistyczny, agresywny i groźny (II Tym.3:2-3).

W sektach i religiach wschodu magiczny język posłannictwa został przepełniony okultyzmem. Pokrewnym okultystycznym bractwem do religii wschodu jest tajemniczy krąg ludzi o nazwie Świetlany Ośrodekktóry przez niektóre kręgi łączony jest z tajnym bractwem Illuminati. Illuminaci chcą być w samym centrum myśli człowieka. Już wkrótce będziemy świadkami globalnej wojny skierowanej przeciwko ludziom wierzącym, mało tego, to dzieje się już dziś, jednak systematycznie zostaje zepchnięte w cień tak by świat nie poznał prawdy.

Filozofia masońska mówi o ŚWIETLANYM ŚRODKU, promieniującym wnętrzu, każdej jednostki, które jest odbiciem wielkiego centralnego słońca, wolnomularskiego bóstwa, które z kolei przez przebudzenie wyzwala w człowieku pragnienie oświecenia, światłem niesionym w objęciach syna Jutrzenki, czyli Lucyfera. Owo tajemnicze światło funkcjonuje i ostatecznie obezwładnia wolę danego człowieka, krępując jego samodzielność myślenia.

To wszystko pokazuje nam, że współczesna cywilizacja a w niej każdy człowiek z osobna staje przed wyborem. Od sumy owych wyborów będzie zależeć nie tylko życie danego człowieka, ale także los całej cywilizacji i bez względu na to czy wierzymy w to czy też nie wierzymy, to się już dzieje i lepiej zdajmy sobie z tego faktu sprawę. Tylko w ten sposób będziemy mogli ustosunkować się do rzeczywistości.

źródło: globalne-archiwum.pl
Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:

Proroctwo wydarzeń poprzedzających III Wojnę Światową

Trump and Nostradamus

Wizje końca świata są tym, co wykracza poza ramy codzienności i dostrzegalnej przyszłości, można napisać, że owe wizję są możliwością, aby sięgnąć wzrokiem poza horyzont zdarzeń. Dziś chcemy jedną z takich wizji przytoczyć, ponieważ jest ona w znacznym stopniu wiarygodna chociażby z tego względu, że powiela się w wielu aspektach z innymi proroctwami czasów przeszłych oraz teraźniejszych opisujących koniec obecnej cywilizacji i ponowne nadejście Jezusa, tym razem już na sąd ostateczny.

Read more

Wspomóż nasz rozwój i Udostępnij:
1 2 3 4