ZAGROŻENIE JEST DUŻE! Ceniony analityk ostrzega przed atakiem ze strony Rosji

Atak Rosji na Polskę

W ostatnim czasie możemy obserwować wzrost liczby prowadzonych ćwiczeń wojskowych w krajach Europejskich. Dochodzi do przesunięcia wschodniej flanki NATO, przy jednoczesnym prężeniu muskułów przez Federację Rosyjską. Można przy tym wszystkim zapytać czy to normalne procedury czy może coś więcej? Jak wiemy w życiu praktycznie nic nie dzieje się bez powodu a zatem w tym przypadku będzie podobnie. Na Rosję od dłuższego czasu są nałożone sankcje gospodarcze oraz polityczne. Sankcje te skutkują realnym osłabieniem gospodarki i coraz mniej pewną pozycją tego mocarstwa na arenie międzynarodowej.

Read more