Naukowcy ostrzegają: „Góra Boga” w Tanzanii gotowa do erupcji

„Góra Boga” jest gotowa do erupcji. Tak przynajmniej uważa dr Sarah Stamps, geofizyk z Virginia Tech, która uczestniczy w projekcie monitorującym wulkan Ol Doinyo Lengai, który wznosi się 2960 m n.p.m w Afryce Wschodniej i jest nazywany przez miejscową ludność – Masajów – Górą Boga. Lengai jest jedynym znanym aktywnym wulkanem karbonatytowym na świecie, wypluwającym rodzaj lawy ze skał magmowych bogatych w węglany, takie jak: kalcyt i dolomit.

Read more