Monitoring Bezpieczeństwa Ziemi

Codzienna porcja informacji ze świata: Niewiarygodne, Kataklizmy,UFO, Zagrożenia dla Ziem, Trzęsienia Ziemi, Wojna…wojna w Europie

Może dojść do konfliktu cywilizacyjnego w Europie. Oby w tym czasie w Polsce było jak najmniej muzułmańskich imigrantów

„Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez Morze Śródziemne na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę” Ojciec Andrzej Czesław…

Czołowy amerykański generał jest zaniepokojony nowoczesnością i siłą rażenia armii Rosji

Ameryce, która chce doprowadzić do wojny z Chinami i Rosją aby je osłabić i zarobić na wojnie nie jest to na rękę.