Wiele wskazuje na to, że żyjemy w czasach ostatecznych !!!

Jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rządu Światowego uważana była powszechnie za teorie spiskową, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wątpliwości, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestią czasu. a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost – patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rząd Światowy jako odpowiedź na kryzys gospodarczy…

Brzmi to szczególnie niepokojąco, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niedawno przez świat przetaczała się kolejna po kryzysie gospodarczym, budząca wątpliwości co do swojej przypadkowości, globalna „katastrofa” czyli pandemia grypy AH1N1.

Do tego dochodzi wyraźnie zaostrzająca się sytuacja w okół Iranu, która również przyspieszyła w ostatnim czasie,a która obok strachu przed globalnym kryzysem, grypą czy zmianami klimatycznymi dorzuca jeszcze groźbę wojny nuklearnej ( główny argument za powstrzymaniem Iranu ).

Można odnieść wrażenie, że proces zastraszenia społeczeństwa światowego rusza pełną parą, aby tym bardziej wykazać potrzebę utworzenia światowego kierownictwa jako wademekum na te wszystkie problemy ( tak jak już na pewno miało to miejsce w związku z kryzysem gospodarczym ).

Co więcej jeśli przeanalizujemy główne warunki potrzebne do rozpoczęcia biblijnej apokalipsy, to w normalnych warunkach do ich wypełnienia, potrzeba max 15-20 lat. ( chyba że nastąpiło by przyspieszenie tworzenia się Rządu Światowego np w wyniku pandemii wirusa, kolejnej fali kryzysu czy znaczącej eskalacji napięcia na bliskim wschodzie – np użycie pierwszy raz od 60 lat broni jądrowej ).

Ponad to ewentualny konflikt, wpisuje się obok pozostałych procesów, które można rozpatrywać w kategoriach znaków końca, jako pretekst do zawarcia tzw fałszywego pokoju, przez osobę, która później stanie na czele światowego rządu. Może również umożliwić proces odbudowy Świątyni Żydowskiej, co jest kolejnym warunkiem rozpoczęcia ostatniego kresu w dziejach ludzkości.

Główne warunki rozpoczęcia apokalipsy to:

1. Powstanie globalnej władzy – Wszystko zmierza do powstania rządu światowego , czyli apokaliptycznej bestii, „i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem”.

Co ciekawe większość Światowych instytucji , funkcjonuje według zasad opisanych w apokalipsie. Po pierwsze tworzą je prezydenci/ premierzy poszczególnych krajów – „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza mającą dziesięć rogów (…) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę JAKBY KRÓLOWIE ( prezydenci/ premierzy? ) na JEDNĄ GODZINĘ ( kadencja? ) wraz z Bestią.”, a po drugie: sami wybierają swoich przewodniczących – „i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią”.

Ostatni cytat świadczy o tym, że „jakby królowie”, oddadzą władzę bestii dobrowolnie ( na zasadzie wyboru przewodniczącego danego ugrupowania ) oraz,że „władca” będzie wybrany jedynie przez wąską grupę „10” prezydentów/ premierów z całkowitym pominięciem społeczeństw świata ( czyli nie będzie wybrany w wyborach powszechnych ). Jest to zgodne z zasadami wybierania przewodniczących Światowych instytucji, jak ONZ czy od 1 grudnia UE – w traktacie lizbońskim czytamy „5. Rada Europejska wybiera swojego PRZEWODNICZĄCEGO większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku;”.

na razie „jakby królów” jest 27, ale od 2014 będzie już tylko 18 (według zasady 2/3 ), wiec jest duża szansa że kolejnym krokiem będzie 1/3, co przy wejściu do unii jeszcze 2-3 krajów, a mniej więcej tyle jest chętnych da 10…

Warto dodać, że jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rządu Światowego uważana była powszechnie za teorie spiskową, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wątpliwości, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestią czasu, a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost – patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rząd Światowy jako odpowiedź na kryzys gospodarczy…

Na utworzenie Rządu Światowego, w zależności czy będzie on ewoluował z UE, G-20, ONZ czy też powstanie w wyniku połączenia Unii poszczególnych kontynentów ( najmniej prawdopodobne ) , potrzeba jakieś 10-15 lat. Jednak niezależnie od scenariusza, który będzie towarzyszył jego tworzeniu, samo powstanie globalnej władzy, czy się to komuś podoba czy nie, jest jednym z głównych znaków apokalipsy i jeszcze nigdy w historii świata żadne podobne zdarzenie nie miało miejsca – pierwszy raz ma ono szanse zaistnieć dopiero dziś, jako rząd światowy.

2. Pojawienie się „władcy” ziemi – mało prawdopodobne, aby po uformowaniu się rządu światowego, nie wyłonił on swojego przewodniczącego/ prezydenta, co oznacza że po jego powstaniu, wyłonienie „władcy” będzie tylko kwestią czasu.

Ponad to, w UE właśnie powstały dwa urzędy które mogą odegrać tu istotna role tj „prezydenta” oraz „wielkiego przedstawiciela” który będzie zajmować się dyplomacją. Obie posady stwarzają realną szanse na wypełnienie się proroctwa dotyczącego zawarcia przez „władce” 7 letniego, fałszywego pokoju pomiędzy jego mocarstwem, Izraelem i krajami na bliskim wschodzie ( „Będzie zwyciężał i jako fałszywy [książę pokoju] zawrze pokój z wieloma na 7 lat” ), co wynika z zaangażowania UE we wszelkie napięcia w tym rejonie świata i długą historie prowadzenia tam rokowań pokojowych. Co ciekawe UE działa właśnie według 7-letnich okresów czasu planowania.

W zależności od pkt 1 potrzeba na to około 10-15 lat

Ale niezależnie od tego, podobnie jak w przypadku punktu pierwszego, nigdy od czasów spisania apokalipsy nic podobnego nie miło miejsca, a ma szanse zrealizować się, w najbliższych latach.

3. Istnienie i odbudowa Izraela – Warunki takie jak istnienie i odbudowa Izraela zostały spełnione w 1948/68 do około roku 2000 ( największe prace związane z odbudową ). Jeszcze 50 lat temu Izrael był pustynią. Dziś zgodnie z tekstami z przed 3 tys lat odzyskał niepodległość, został odbudowany i stał się jedynym zielonym skrawkiem ziemi w regionie.

„Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi” oraz

„I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.”

Teraz zostaje tylko aby utwierdził się w tym, że jest bezpieczny, zgodnie ze słowami „Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą”, co nastąpi prawdopodobnie po otrzymaniu gwarancji od bestii ( czytaj rządu światowego/UE ) po podpisaniu pokoju.

4. Głoszenie ewangelii wszystkim narodom. Dzięki TV, radiu, internetowi i sieci satelitów ten punkt, pierwszy raz w historii, staje się faktem.

`I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec’

Warto dodać, że był to główny znak końca podany przez Chrystusa apostołom, gdyż jako jedyny ( inne to wojny, głód, trzęsienia ziemi ) jest zdarzeniem jednorazowym – niepowtarzalnym. Tylko raz ewangelia może zacząć być głoszona wszystkim i właśnie teraz to się dzieje

Można powiedzieć, ze jest spełniany obecnie – max 10 lat.

5. Odbudowa Świątyni Żydowskiej – jest to najtrudniejszy do określenia punkt ze względów politycznych. Jeszcze nie dawno głównym problemem stojącym na drodze do odbudowy Świątyni były meczety muzułmański znajdujące się na wzgórzu świątynnym. Istniały w prawdzie w Izraelu silne ruchy na rzecz jej odbudowy, o czym jeszcze 60 lat temu nie mogło być w ogóle mowy, ale wobec wyżej wspomnianych problemów ciężko było sobie wyobrazić, że nastąpi to w najbliższym czasie i bez poprzedzających odbudowę gwałtownych wydarzeń na bliskim wschodzie ( np: wojna Iran – Izrael ).

Jednak według ostatnich informacji docierających z Izraela, ortodoksyjni żydzi rozpoczynają właśnie przygotowania do odbudowy kopi trzeciej Świątyni. Świątyni będzie zbudowana według planów, danych żydom przez Boga w ST w skali 1:1 i powstanie na zachodnim brzegu Jordanu, koło miasta Jerycho, a jeśli nadarzy się okazja zostanie przeniesiona na miejsce poprzedniej Świątyni, gdzie obecnie znajdują się meczety Al-Aksa i Omara.

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; BO NIE STANIE SIĘ TO PIERWEJ, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, A NAWET ZASIĄDZIE W ŚWIĄTYNI BOŻEJ, podając się za Boga.”

Pokazuje to, że kolejny warunek opisany w Biblii, w dość niespodziewany sposób zaczyna się realizować. Oczywiście podobnie jak w pozostałych przypadkach, jeszcze nigdy od czasów zburzenia drugiej świątyni żydowskiej w roku 70 ,aż do czasów obecnych nie miał on szans na realizacje.

6. Warunki do zaistnienie wielkiego ucisku – Prawa jednostki są ograniczane na rzecz służb bezpieczeństwa, obywatele są coraz bardziej kontrolowani, zwiększają się możliwości technologiczne w tym zakresie ( patrz: miniaturyzacja, monitoring, satelity, namierzanie i podsłuchiwanie telefonów, systemy rozpoznawania twarzy, chipy w dowodach, odciski palców i biometryczne zdjęcia twarzy w dokumentach ), czyli narzędzia które posłużą do podporządkowania sobie ludzkości i zaprowadzenia terroru po zakończeniu okresu fałszywego pokoju..

W tym roku w Polsce ( 2009 )zaczęły obowiązywać paszporty z odciskami palców, a w przyszłym roku będziemy mieli nowe dowody zawierające chipy elektroniczne do których w każdej chwili, będzie można dograć dodatkowe informacje o właścicielu ( np: odciski palców czy biometryczny obraz twarzy, który umożliwia między innymi rozpoznanie osoby, przy pomocy kamery bez udziału operatora ). Od 13 kwietnia obowiązuje również unijna dyrektywa nakazująca rejestrowanie wszystkich wysyłanych e-maili oraz rozmów przy pomocy programów takich jak skype ( dane są przechowywane przez 12 miesięcy ) . Jest to kolejny krok kontroli e-maili po wprowadzeniu uregulować pozwalających na ich sprawdzanie przez systemy służb specjalnych. Ponad to UE pracuje obecnie nad projektem w ramach którego rejestrowane i archiwizowane będą nie tylko e-maile ale również wszystkie połączania telefoniczne oraz smsy, a także dokładne lokalizacje dzwoniącego w chwili trwania połączenia. Obecnie wszystkie te dane można sprawdzić jeżeli wcześniej dane służby wystąpiły o odpowiednie nakazy. Nowy system sprawi, że będzie można sprawdzić dowolne rozmowy, smsy oraz e-maile, a także miejsce pobytu wszystkich obywateli na przynajmniej 2 lata wstecz. Polski rząd stoi tymczasem na stanowisku, że powyższe rozwiązania nie stanowią zagrożenia dla wolności jednostki, a jeśli ktoś tak twierdzi to znaczy, że broni interesów firm telekomunikacyjnych.

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota”

„Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat”

Warunki te są praktycznie gotowe.

7. Zaczipowanie ludzi i wyparcie transakcji gotówkowych – Jeśli chodzi o chipy to potrzeba około 10 lat. W przypadku odejścia od transakcji gotówkowych to według raportu KE z 2007 roku potrzeba 15 lat. Dodam że unia realizuje programy w tym kierunku ( w ramach jednego z nich będziemy mieli nowe dowody w 2011 z chipem, dzięki któremu w każdej chwili będzie można dograć dodatkowe dane jak odcisk palca, obraz twarzy czy siatkówka oka).

Technologia chipów połączona z odejściem od płatności gotówką, umożliwi całkowitą kontrole nad każdym człowiekiem, którego obejmie system oraz całkowitą eliminacje opozycji – czyli stanie się ono głównym narzędziem, zniewolenia i terroru. O tym, że opisanym w Biblii „znakiem bestii” jest właśnie chip, świadczy kilka cech charakterystycznych dla obydwu przedmiotów. Są to:

– aspekt finansowy – główna cecha znaku bestii oraz chipa – „że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia”

– aspekt fizyczny – jedno i drugie są rzeczami fizycznymi o czym świadczy umiejscowienie w konkretnych miejscach ciała – „otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło”

– aspekt trzeci to właśnie te miejsca – w obu przypadkach są takie same – opisane w apokalipsie miejsca są najlepszymi do umieszczenia czipów, ze względu na ich zasilanie.

– aspekt czwarty to powszechność – „sprawia, że WSZYSCY: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię” – wprowadzenie systemu bezgotówkowego opartego na chipach nie jest możliwe jeśli system ten nie był by powszechny

Warto też dodać że w przypadku tego punktu, podobnie jak w przypadku wszystkich wyżej wymienionych, nigdy w historii świata, nie istniała żadna forma znamienia/ znaku którym oznaczeni zostali by wszyscy ludzie lub choćby mieszkańcy jednego kraju/ regionu i który w sposób bezpośredni decydował by o możliwości dokonywania przez te osoby kupna/ sprzedaży. Pierwszy raz w historii, taka możliwość powstanie dzięki połączeni technologi chipów z globalna siecią www. Istotny możne tu być również fakt, że w języku hebrajskim litera W odpowiada liczbie 6, co daje nam WWW = 666 ).

Pierwszy chip został oficjalnie wszczepiony człowiekowi w roku 2004. Obecnie są one już wszczepiane ludziom w USA i w Meksyku jako wejściówki np: w instytucjach rządowych czy prywatnych firmach, w Hiszpanii w ekskluzywnych klubach jako narzędzie płatnicze, Chinach i Japonii dla noworodków i ich matek ( NFZ planuje również wprowadzenie ich dla matek z dziećmi w Polsce ).

Dodatkowo ostatnio w USA prowadzone są kampanie medialne nawołujące do wszczepiania sobie elektronicznych chipów pełniących funkcje, odpowiednika naszych książeczek zdrowia, dzięki czemu w razie wypadku i innej nie spodziewanej sytuacji lekarz będzie miał od razu dostęp do całej informacji o historii chorób pacjenta. Prowadzone są również prace nad chipami będącymi w stanie wykryć i zdiagnozować infekcją grypy. Tak więc nie wykluczone, że w pierwszej kolejności do upowszechnienia tej technologi i oswojenia z nią ludzkości posłużą chipy o charakterze medycznym.

Ktoś może powiedzieć, że ludzie nigdy się nie zgodzą na powszechne chipowanie. Dobrze sytuacje tą obrazuje pobieranie odcisków palców przy wyrabianiu paszportów ( w Polsce od połowy 2009 roku ). Jeszcze kilka lat temu, żaden uczciwy człowiek nigdy nie zgodził by się na to aby zostawiać w urzędzie swoje odciski palców, a tym samym postawić się w jednym szeregu z mordercami, gwałcicielami i złodziejami. Obecnie jest to norma i nikt nawet nie protestuje.

8. Globalny pokój ( fałszywy pokój ) – Fałszywy pokój jest głównym elementem zwiedzenia ludzkości przez władce i będzie podpisany między Izraelem, mocarstwem antychrysta oraz krajami na bliskim wschodzie. Nie wykluczone że istotnym czynnikiem będzie tu podobnie jak w pkt 5, spór Izrael – Iran.

Można powiedzieć ze jest to swojego rodzaju alternatywa wobec królestwa Bożego ale bez Boga. Identyczna idea towarzyszy wizji utworzenia Rządu Światowego. Główne cechy dla których ma powstać to: pokój, bezpieczeństwo, demokracja i dobrobyt czyli wszystko to o czym ludzie marzą od setek lat. Pierwszy raz w historii świata idee wydają się mieć szanse realizacji dzięki światowemu rządowi …

Jeśli jednak przyjrzymy się głównym inicjatorom tego przedsięwzięcia, dla którego pewnego rodzaju protoplastą jest UE, i zobaczymy w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje i realizuje swoje cele ( patrz: przeforsowanie konstytucji europejskiej po serii kłamstw i manipulacji, odmowy organizowania referendów czy wręcz ich ignorowanie gdy już zostały zorganizowane, centralnie planowana gospodarka czy stosunek do osób o innych poglądach ) widzimy że główne hasła jak: demokracja, wolność słowa czy tolerancja są fikcją, a głównym wyznacznikiem wszelkich działań jest poprawność polityczna, w coraz większym stopniu zastępująca logikę.

Sytuacja taka stwarza podwaliny pod system rządów opisanych w apokalipsie, oraz wychodzi na przeciw informacji że „władca” obejmie władze dzięki kłamstwom.

 KILKA WNIOSKÓW:

1. Po pierwsze: wszystkie główne warunki apokalipsy, opisane w Biblii wypełniają się na naszych oczach i prawdopodobnie w ciągu maksymalnie 15 – 20 lat ( jeśli z jakiś powodów tworzenie się światowego rządu nie zostanie przyśpieszone ) zostaną spełnione całkowicie.

2. Po drugie: ŻADEN z wyżej wymienionych warunków, nie miał miejsce, NIGDY WCZEŚNIEJ w historii od czasów spisania apokalipsy, aż do dziś.

Wiele osób mówi, że nie wierzy w koniec świata, bo końców miało być już wiele, jednak powyższy fakt wskazuje jednoznacznie, że żaden z dotychczasowych końców świata nie mógł mieć miejsca, bo podstawowe warunki niezbędne do jego rozpoczęcia jeszcze nigdy w historii świata, nie były ( i jak na razie nadal nie są ) spełnione. Oznacza to, że jeżeli ktoś wierzył w jakiś wcześniejszy koniec świata, to sam sobie jest winien, że się „rozczarował”, bo nie było do tego żadnych merytorycznych podstaw i mogło to wynikać jedynie z braku wiedzy lub ulegnięciu atmosferze sensacji.

3. Po trzecie: wszystkie wyżej wymienione procesy zachodzą właśnie dziś i robią to równolegle względem siebie ( a przecież nie musiało by tak być ), a ponad to nie ma ŻADNEGO PROCESU ZWIĄZANEGO Z APOKALIPSĄ, KTÓRY NIE BYŁ BY W TRAKCIE REALIZACJI LUB BYŁ BY NIEMOŻLIWY DO WYPEŁNIENIA W OBECNEJ SYTUACJI NA ŚWIECIE.

Wskazuje to: z jednej strony na wyjątkowość mającej miejsce sytuacji, a z drugiej, na wyjątkowość obecnych czasów i niezależnie od światopoglądu i tego czy się to komuś podoba czy nie, sytuacja ta jest faktem i każdy może sprawdzić to samodzielnie.

„- Kraje G20 wspólnie uratowały świat od załamania systemu finansowego. To stwarza dużą szansę na współpracę w dłuższej perspektywie… (…) Polityczni przywódcy muszą spotykać się regularnie i doradzać sobie wzajemnie, co każdy kraj może uczynić dla światowego, zrównoważonego wzrostu”

„mam przed oczyma wizję nowej drogi, globalnego zarządzania światową gospodarką”.

Gordon Brown, podczas ostatniego szczytu G-20 w odpowiedzi na kryzys gospodarczy..

Dlatego:

Nawet jeśli w to nie wierzysz to otwórz oczy i obserwuj co się dzieje dookoła, bo w tedy będziesz miał większe szanse, ze zauważysz co się dzieje w porę i zareagujesz. Powiedziane jest ze kto będzie wzywał imienia Chrystusa zostanie zbawiony, dlatego jeśli będziesz miał mądrość to będziesz miał szanse. Ale nie popełniaj najgłupszego błędu jaki można zrobić i nie wyśmiewaj czegoś z góry dlatego ze większość to robi, a wiadomo ze jest ze w tych czasach większość będzie po niewłaściwej stronie.

„Czy Syn człowieczy zastanie jeszcze wiarę na ziemi gdy wróci?”

Te słowa Chrystusa dobrze ukazują sytuacje i proporcje wierzących do niewierzących w czasach ostatecznych. Ale te słowa tez zostały napisane 2000 lat temu. Czyżby kolejny przypadek? Zastanów się nad tym.

i pamiętaj: kiedy już znajdziesz się po niewłaściwej stronie ciężko będzie wrócić na właściwa. Powiedziane jest, że ludzie nie odwrócą się od swoich czynów i dalej będą bluźnić Bogu.

Jeśli będziesz wśród 1000 osób które będą odrzucać Boga i bluźnić Jego imieniu, a już dziś go odrzucasz, to bardziej prawdopodobne ze mimo znaków pozostaniesz po tej stronie, niż wrócisz na właściwa. Tak to niestety działa i miej to na uwadze.

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

12 thoughts on “Wiele wskazuje na to, że żyjemy w czasach ostatecznych !!!”

 1. Polska ma marne szanse , bo zamiast Jezusowi ( jedynemu zbawcy ) oddaje i powierza wszystko Maryi. Są wersety , które wyraźnie mówią , NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW PRZEDE MNĄ.!!!!! A niestety większość Polaków , stawia ją na pierwszym miejscu . Opamietajcie się , nie pozwólcie się zwodzic. TYLKO PRZEZ JEZUSA I JEGO ŚMIERĆ NA KRZYŻU ZOSTALISMY . ZBAWIENI . Nigdzie w bibli nie znajdziesz wersetu , który wskazywałby na Marię!!!! Już jest ostatni moment by Polacy zaczęli czytać BIBLIĘ , prosząc DUCHA ŚWIĘTEGO o prowadzenie. Amen.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 2. Polska ma marne szanse , bo zamiast Jezusowi ( jedynemu zbawcy ) oddaje i powierza wszystko Maryi. Są wersety , które wyraźnie mówią , NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW PRZEDE MNĄ.!!!!! A niestety większość Polaków , stawia ją na pierwszym miejscu . Opamietajcie się , nie pozwólcie się zwodzic. TYLKO PRZEZ JEZUSA I JEGO ŚMIERĆ NA KRZYŻU ZOSTALISMY . ZBAWIENI . Nigdzie w bibli nie znajdziesz wersetu , który wskazywałby na Marię!!!! Już jest ostatni moment by Polacy zaczęli czytać BIBLIĘ , prosząc DUCHA ŚWIĘTEGO o prowadzenie. Amen.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. Nie należy modlić się do Marii.
   Modlić należy się do Boga Jehowy. Bóg ma imię, jak każdy z nas. Sam Jezus modlił się do Boga i zachęcał do tego.
   Mateusza 6:6 „Ty jednak, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju i zamknąwszy drzwi, módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu; wtedy Ojciec twój, który się przygląda w ukryciu, odpłaci tobie.”
   Jana 11:41 „Zabrali więc kamień. Wtedy Jezus wzniósł oczy ku niebu i rzekł: „Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.””

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 3. ja popieram tą wizję i nawołuję donawrócenia do Boga

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. To wszystko prawda. Strzezcie się ludzie, nawracajcie się, módlcie się do Boga, bo to on przyjdzie nas wyzwolić w chwilach największego ucisku i nie będzie innego ratunku tylko upadek.

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 4. proponuję też dodawać do każdej informacji źródło z którego ona pochodzi. Niestety po swtierdzeniu „amerykańscy naukowcy odkryli…” powinien być odnośnik skąd pochodzi ta informacja. Tak samo statystyki np. że „w następnym roku paszporty będą miały chipy”. Artykuł jest ciekawy, natomiast bardzo brakuje mu wiarygodności co do podanych tu informacji. Pozdrawiam

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 5. artykul mowi o tym wszystkim co dawniej przepowiedzial Daniel i sw Jan w Apokalipsie, ale wedlug mnie jestesmy juz u bram Paruzji, bowiem wszystko juz sie dokonalo, brakuje tylko ostatniego ogniwa, czyli gniewu Bozego i w konsekwencji przyjscia Pana Jezusa, ale to bedzie czas dla nas nieznany, bo czas ludzki biegnie inaczej niz czas Boski, dlatego zbolale podniescie kolana i czekajcie w spokoju, bo kto wierzy i prosi o Ducha sw. bedzie zbawiony…tak powiedzial Pan Jezus, wiec spoko…a swoja droga w ciekawych czasach zyjemy i ja bardzo sie ciesze, ze byc moze dane mi bedzie doczekac konca ……oby jak najszybciej, pozdrawiam wszystkich wierzacych

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. wzajemnie pozdrawiam wierzących w Pana, bo Bóg jest Miłością i przyszłością dla Świata bez wojen, pełnego Miłości

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 6. Polecam po każdym zacytowanym wersie napisać źródło, miejsce w Biblii – by każdy wnikliwszy mógł sprawdzić kontekst wypowiedzi i podjąć decyzję ‚czy wszystko na tej stronie na pewno jest logiczne?’
  Pozdrawiam 🙂

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
 7. Święta prawda nie wspomniano o objawieniach maryjnych one mówią o zbliżającej się apokalipsie. Żal mi Polaków. CO sie z wami stało, gdzie wasza wiara? Telewizja pierze ludziom mózgi, dewiacje ukazuje za normalność. Módlcie się w rodzinach i ufajcie w miłosierdzie boże

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...
  1. myślę, że wielu Polaków się modli. 🙂

   Jeszcze nikt nie zagłosował.
   Proszę Czekać...
 8. Świetny artykuł jeden z lepszych jakie czytałem. Proroctwa się spełniają i żyjemy w czasach ostatecznych. Bez otrzymania Ducha Świętego nikt nie będzie w stanie przeciwstawić się czipowaniu i światu. Otrzymanie Ducha Świętego opisane jest w Biblii. Ciekawym fragmentem są Dzieje apostolskie 2,38.

  Jeszcze nikt nie zagłosował.
  Proszę Czekać...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.