24 Sie, 2017

Wulkan – jak powstaje ? – niesamowite filmy

piękny wulkan– Zobacz erupcję podwodnego wulkanu

– Zobacz jakie są rodzaje wulkanów

– Zobacz piękne zdjęcia

– Zobacz najbardziej niesamowitą wyprawę do wnętrza czynnego wulkanu

 

Wulkan jest to miejsce na powierzchni Ziemi, w którym wydobywają się (lub wydobywały) z głębi Ziemi produkty wulkaniczne (erupcja). Wulkany występują jako pojedyncze wzniesienia lub tworzą górskie kompleksy wulkaniczne. Wulkan ma kanał, którym dopływają z głębi ziemi na powierzchnię produkty erupcji (lawa, materiały piroklastyczne, gazy wulkaniczne); lejkowato rozszerzony wylot kanału nosi nazwę krateru wulkanicznego. Kształt i rozmiary wulkanu zależą od ilości i jakości wyrzucanych z głębi Ziemi materiałów, a także od sposobu ich wydobywania się. Rozróżnia się:

wulkany dzielimy na - rodzaje wulkanów

– wulkany eksplozywne, wyrzucające gwałtownie gazy i sypkie materiały wulkaniczne (gł. popioły) bez wylewu lawy. Wulkany te (zw. też tufowymi) mają kształt stożka oraz rozległy i głęboki krater.

 

– wulkany wylewne (lawowe) dostarczają tylko ciekłej lawy, która się wydostaje z krateru bez większej eksplozji; kształt takiego wulkanu zależy od charakteru lawy;

 

– przy wydobywaniu się lawy o małej lepkości (lawy zasadowej) powstają wulkany tarczowe, które tworzą płaskie góry o łagodnie (do 8 stopni) nachylonych stokach (do największych w. tarczowych należy Mauna Loa na Hawajach);

 

– przy wydobywaniu się lawy lepkiej (kwaśnej) następuje jej spiętrzenie, powstają t.zw. kopuły lawowe (np.: Lassen Peak w Ameryce Płn.);

 

– w przypadku wulkanów mieszanych (stratowulkanów) erupcje gazów i materiałów piroklastycznych występują na przemian lub jednocześnie z wylewami lawy. Wulkany takie mają kształt stożka, są zbudowane z naprzemianległych warstw tufów i pokryw lub potoków lawowych; w partiach szczytowych powstają często zagłębienia zwane kalderami.

 dokładny opis wulkanu budowa wulkanu i formy wulkaniczne

Erupcja jest to wybuch wulkanu, wydobywanie się na powierzchnię Ziemi produktów wulkanicznych.: lawy, materiałów piroklastycznych (bomb i popiołów wulk., lapilli) oraz gazów i par. Erupcje centralne są związane z jednym punktem powierzchni Ziemi stanowiącym centrum wybuchu wulkanu; produktem ich może być lawa (erupcje wylewne, lawowe), materiały piroklastyczne (e. eksplozywne) lub lawa i materiały piroklastyczne (e. mieszane). Erupcjom tego typu towarzyszy powstawanie stożka wulkanicznego. Erupcje linearne zachodzą wzdłuż szczelin, niekiedy znacznej długości. Produktem ich jest głównie lawa, zazwyczaj wydobywająca się spokojnie, bez wybuchów. W wyniku e. linearnych, bardzo rozpowszechnionych w ubiegłych epokach geol., powstały rozległe pokrywy lawowe, np. na Dekanie, w Patagonii. Erupcje podmorskie odbywają się na dnie mórz i oceanów. Stopniowe narastanie materiału wulkanicznego prowadzi do tworzenia się wysp wulkanicznych.

 Erupcja podwodnego wulkanu


Lawa jest to magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznej i oddająca do atmosfery swe składniki lotne (np. parę wodną, dwutlenek węgla). Temperatura wydobywającej się lawy wynosi 1000-1400oC, temp.krzepnięcia – 600-700oC. Lawy bogate w krzemionkę (kwaśne) mają dużą lepkość, są mało ruchliwe, tworzą krótkie potoki lub kopuły lawowe (np. l. wulkanu Merapi na Jawie). Lawy ubogie w krzemionkę (zasadowe) mają małą lepkość, łatwo płyną, tworzą długie (do 50 km) potoki oraz pokrywy lawowe, zajmujące niekiedy obszary o powierzchni setek tysięcy km2 (np. w Patagonii, na Islandii). Lawy poduszkowe (gł. bazaltowe), zakrzepłe w postaci brył o kształcie spłaszczonych bochnów, powstają wskutek erupcji podmorskich pod wpływem gwałtownego stygnięcia pod wodą. Produktami krzepnięcia lawy są skały wylewne.

 

 Najbardziej niesamowita wyprawa do wnętrza czynnego wulkanu

Materiały piroklastyczne są to materiały wyrzucane na powierzchnię ziemi podczas wybuchu wulkanu. Powstają wskutek rozpylenia ciekłej lawy lub rozkruszenia skał wyrwanych podłoża wulkanu czy też z części dawnego stożka wulk. Do materiałów piroklastycznych należą bomby wulkaniczne, lapille, piaski i popioły wulkaniczne. Skały okruchowe powstałe z materiałów piroklastycznych noszą nazwę skał piroklastycznych. Zalicza się do nich m.in. brekcje wulk., aglomeraty, tufy.

 Niesamowite zdjęcia wulkanu Etna (Włochy)

[nggallery id=2]

źródło:www.interklasa.pl

Jeszcze nikt nie zagłosował.
Proszę Czekać...

One thought on “Wulkan – jak powstaje ? – niesamowite filmy”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.